Steinar Reiten – en av våre nye stortingsrepresentanter

Steinar Reiten er 54 år og kommer fra Averøy i Møre og Romsdal. Han har mange ganger vært inne som vararepresentant på Stortinget, men nå har han fått fast plass på Møre og Romsdal-benken.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten
– Å være innleid gir lite forutsigbarhet for fremtiden, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Hvem er ditt politiske forbilde?

– Det er nok Kjell Magne Bondevik. Han greide på en unik måte å få fram det beste i KrF ved å lansere visjonen om sentrum som en tredje kraft i norsk politikk. På slutten av 1990-tallet var det ingen diskusjon i KrF om hvilken blokk vi skulle tilhøre. Da hadde vi vårt eget politiske prosjekt i sentrum som samlet og engasjerte alle i partiet. Det å få være med på KrF-laget i denne perioden, var utrolig spennende og inspirerende! Jeg tror at vi kan få oppleve dette igjen hvis vi holder fast på drømmen og visjonen om sentrum som et kraftfullt alternativ til tradisjonell blokktenking.

Hva var din første jobb og hva lærte du av det?

-Min første jobb etter at jeg var ferdig med utdannelsen min var som medielærer ved Bjerkely folkehøyskole i Hedmark. Den viktigste lærdommen en tar med seg fra en folkehøyskole, er at vi alle er viktige brikker i det samfunnet vi er en del av. Det ser en veldig tydelig i det minisamfunnet som et folkehøyskolemiljø er. Bare noen få særlig negative eller positive personer kan sette sitt preg på fellesskapet gjennom et helt skoleår. Dette er viktig lærdom å ta med videre i livet. Det er ikke likegyldig hvordan vi bidrar i våre sosiale nettverk og lokalmiljøer. Hver enkelt av oss kan utgjøre en stor forskjell!

Hva liker du å gjøre på fritiden?

-Turer i skog og mark er god avkobling fra en stresset hverdag. Jeg liker også å se på film, og har installert hjemmekino i loftstua. Favoritt-sjangeren er science fiction.

Hvor reiser du helst på ferie?

Fjellverdenen i Syd-Tyrol er eventyrlig vakker, og her har jeg hatt mine beste ferieopplevelser sammen med kona.

Artikkelen fortsetter under bildet


Foto: Fra ferie i Budapest i sommer

Hvilke politiske områder interesserer deg mest?

– Som stortingsrepresentant fra eksportfylket Møre og Romsdal er næringspolitikk noe jeg interesserer meg for og er opptatt av. Som forvaltere av våre ressurser med tanke på kommende generasjoner, må næringsaktivitet som er basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare ressurser fortsatt ha en sentral plass i KrFs næringspolitikk. Utviklingen i norsk næringsliv de seneste årene viser med all tydelighet at det nettopp er primærnæringene som bærer oss gjennom de vanskelige tidene.

Utdannelse

1988 – 1989: Mediekunnskap grunnfag, lærerhøgskolen i Bergen

1987 – 1988: Historie grunnfag, Universitetet i Bergen

1984 – 1987: Lærerhøgskolen i Volda

1983 – 1984: Militærtjeneste, utskrevet befal ved LVA-bn Bodø

Arbeidserfaring

2011 – 2017: Delvis frikjøpt fylkespolitiker, gruppeleder for KrF

2003 – 2017: Lærer i Averøy kommune

1993 – 2002: Lærer i mediefag, Bjerkely folkehøyskole

1991 – 1993: Lærer ved Den norske skolen påTaiwan

1989 – 1991: Lærer i mediefag, Bjerkely folkehøyskole


Verv i KrF

2009 – : Fylkestingsgruppeleder

2005 – 2006: Lokallagsleder i Averøy KrF

2003 – : Fylkesstyremedlem

2003 – 2011: Kommunestyregruppeleder

1999 – 2003: Kommunestyregruppeleder i Åsnes KrF

1995 – 1998: Lokallagsleder i Åsnes KrF