Stavanger by med rasisme-plan etter forslag fra KrF

Da Anne Kristin Bruns (KrF) ikke kunne delta på demonstrasjonen i parken, løftet hun heller engasjementet sitt mot rasisme inn i kommunestyret.

Bilde fra Stavanger, med innfelt bilde av Anne Kristin Bruns

George Floyd, en afroamerikansk mann, ble kvalt til døde av amerikansk politi under en voldsom pågripelse. 

Hendelsen ble et symbol på institusjonalisert rasisme i det amerikanske politiet, og utløste store demonstrasjoner over hele verden.  

Demonstrasjonene nådde også Norge.

Da Anne Kristin Bruns (KrF) i Stavanger kommunestyre ikke kunne gå i sin bys demonstrasjonstog grunnet smittevern, løftet hun heller saken inn i kommunestyret.

– Sist kommunestyremøte forslo jeg at vi måtte få inn et kapittel om antirasistisk arbeid i Likestillings- og mangfoldsplanen for Stavanger.

– Jeg er veldig glad for at ordføreren og hele kommunestyret sa seg villig til å arbeide med dette.

– Vi må feie for egen dør. Mennesker i vår by opplever rasisme, i våre nabolag og helt inni våre hjem må vi lære oss å snakke om rasisme

Viktig å sette ord på rasisme

– Jeg kan føle meg «klønete» fordi jeg er redd for å si eller gjøre noe feil. Men desto viktigere er det å sette ord på det og ta det inni kommunen sine planer.  

Hun frykter at det er utopisk å håpe på et samfunn helt uten rasisme, men at det da er desto viktigere at norske politikere er opptatt av dette hele tiden.

– Vi snakker ofte om at vi har nulltoleranse for mobbing i samfunnet vårt, og jeg skulle ønske at vi kunne jobbe for nulltoleranse mot rasisme også.

Oppfordrer andre

 – Jeg oppfordrer alle kommunestyrer å sette dette på den lokal politiske dagsorden. Det handler om konkrete tiltak og bevisst jobbing på alle nivå. 

– Slik jeg har sett er det svært få kommuner som har konkrete antirasistiske tiltak. Vi snakker ofte om diskriminering og mangfold, men ordet rasisme er sjelden i planene til kommunen.