Statsbudsjettet 2017: Lite offensiv på bekjempelse av vold mot barn

– Ingenting er viktigere enn å forhindre at barn utsettes for vold og at barn som opplever dette blir tatt ordentlig vare på. Dette reflekteres ikke godt nok i regjeringens statsbudsjett for 2017, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF.

Bilde av Olaug Bollestad

Et enstemmig storting har vedtatt en svært ambisiøs opptrappingsplan for bekjempelse av vold mot barn. Det er naturlig at 2017-budsjettet markerer en sterk start på dette løftet. Det etterlyses av KrF.

– Det er overraskende og skuffende at regjeringen kun foreslår 176 millioner totalt til satsningen. KrF har varslet at vi forventer en offensiv satsning til dette i 2017. Vi må få på plass offensive bevilgninger til blant annet barnehusene, barnevernet og familievernet. Vi må betydelig opp,sier Bollestad.

Bollestad understreker også at vi må øremerkede midler til helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

– Vi vet at skolehelsetjenesten og helsestasjon er presset fra alle kanter. Derfor må vi øremerke midler. Vi må satse offensivt på disse lavterskeltilbudene for å sikre barn, unge og familiene hjelpen når det trengs som mest.

– Med dette forslaget fra regjeringen blir jobben i Stortinget stor, men KrF er klar for å ta denne kampen. Dette er noe av det aller viktigste vi jobber med, avslutter nestlederen.