Å miste statsborgerskap bør skje ved dom

– I dag er det mulig å miste statsborgerskap kun gjennom et enkeltvedtak i UDI. Dette synes ikke KrF er betryggende, og støtter derfor forslaget om at dette kun bør skje gjennom dom, sier Geir S. Toskedal, innvandringspolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

KrFs stortingsgruppe har behandlet saken om statsborgerskap og har landet på å støtte forslaget om at tilbakekallelser skal skje ved dom, og at all saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap avventes frem til regelverket er endret.

– Et norsk statsborgerskap bør henge høyt. Det gjør det også det i dagens lovverk. Da er det naturlig at man heller ikke kan fratas sitt statsborgerskap på en lettvint måte. Dette vil styrke rettsikkerheten i slike saker, men endrer ikke de klare reglene om at det ikke skal være mulig å jukse seg til opphold og statsborgerskap, sier Toskedal.

– KrF er helt klar på at de som ikke har et beskyttelsesbehov må returnere til sitt hjemland, slik at vi kan bruke ressursene til å integrere de mange som har et reelt behov for beskyttelse, fortsetter Toskedal.

 

Fri rettshjelp og foreldelse

– I og med at det å bli fratatt statsborgerskap er et vedtak av stor betydning for den enkelte, mener KrFs stortingsgruppe at det bør gis fri rettshjelp i denne type saker. Dette er viktig for at alle skal kunne forstå sin rettsstilling, og fremme sin sak på en god måte, sier Toskedal.

Noe av det som har virket mest urimelig med de enkeltsakene som har vært beskrevet i media den siste tiden er at sakene kommer opp så lenge etter at personen har ankommet Norge. Selv alvorlige forbrytelser vil i dag foreldes etter et visst antall år.

– Det virker ikke rettferdig at menneskehandel og grovt bedrageri behandles mildere enn asyljuks. Derfor fremmer KrF et forslag om å utrede en foreldelsesfrist, som etter et gitt tidsrom avskjærer anledningen til å tilbakekalle et statsborgerskap, avslutter Geir S. Toskedal.

Se video om saken under: