Solveig Ege Tengesdal ansatt som organisasjonsutvikler i Rogaland KrF

Solveig Ege Tengesdal har begynt som organisasjonsutvikler i Rogaland KrF.  I første omgang i 40 % fram til nyttår sammen med Åshild, men etter det i en 100 % stilling.  Solveig skal være daglig leder for fylkeslaget og jobbe tett sammen med fylkesstyret og lokallagene.  En viktig del av jobben vil være å inspirere medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte slik at vi sammen styrker engasjementet og oppslutningen om KrF. 

Solveig kommer til å være en del frikjøpt for å ivareta oppgavene som folkevalgt fram til etter valget neste høst. 

Hun er i denne fylkestingsperioden gruppeleder for fylkestingsgruppa og leder Opplæringsutvalget.  Solveig er også én av tre kommunestyrerepresentanter i Eigersund.  Solveig har i tillegg til å være folkevalgt i en årrekke også hatt oppgaver innen privat næringsliv som bedriftsrådgiver, banksjef og daglig leder for en næringshage og en arbeids- og inkluderingsbedrift. 

Vi er glad for at Solveig fortsetter på KrF-laget også etter at hun slutter av som folkevalgt og på den måten kan dele sine erfaringer med nye som kommer på.