Solidaritet med verdens fattige under koronakrisen

Situasjonen i Norge er svært alvorlig. Liv og helse står på spill, og mange familier står overfor alvorlige økonomiske situasjoner. Samtidig som våre fremste skal håndtere denne situasjonen er det viktig for KrF og regjeringen at vår plikt til å stille opp for verdens fattige ikke kan settes på pause.

Dag Inge Ulstein i en flyktningleir

Regjeringen har, med utviklingsminister Dag Inge Ulstein i spissen, gjort en rekke grep for å bistå fattige land når viruset for alvor slår ut i spesielt Afrika.

Vaksineprogram, nytt FN-fond og å fjerne egenandel for hjelpearbeidere er blant en rekke tiltak som skal bidra i kampen mot spredningen av korona-viruset i utviklingsland.

Hjelpeorganisasjoner

Hjelpeorganisasjoner er vanligvis pålagt å samle inn tilsvarende ti prosent det de får utbetalt over statsbudsjettet som en egenandel for å få støtte. Situasjonen vi nå står i med spredningen av korona-viruset gjør det krevende for hjelpeorganisasjoner å drive innsamling. Derfor fjerner nå UD egenandelskravet.

– Bistandsorganisasjonene har en ekstremt viktig rolle i mange utviklingsland. Men de er også hardt rammet av pandemien. Svekket oljepris gir lav kronekurs, hvilket betyr at de får mindre igjen for hver krone de får fra oss. Smittevernhensyn gjør det vanskeligere å drive innsamlingsarbeid i Norge. Og det blir farligere og dyrere å jobbe på landnivå. Arbeidet som disse organisasjonene gjør er viktigere enn noen sinne, sier utviklingsminister Dag- Inge Ulstein.

Derfor tar utenriksdepartementet og Norad nå grep for å møte utfordringene mennesker i hjelpeorganisasjoner står i ved å fjerne egenandelskravet.

– Vi fjerner nå egenandelkravet på ti prosent for 2020. Selv om egenandelen kuttes, vil vi oppfordre organisasjonene til å tenke kreativt omkring innsamling. Jeg tror det norske folk også er klare for å delta i den globale dugnaden mot covid-19, og jeg oppfordrer alle som har mulighet til å gi så det monner, sier Ulstein.

Norge ber om nasjonal giverdugnad til CEPI

CEPI er Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier. Norge har initiert en global giverdugnad til CEPI. Pengene skal brukes til utvikling av vaksine.

– De fysiske grensene stenges over hele verden, men samarbeid på tvers av landegrensene er mer nødvendig enn noen gang. Denne krisen krever at verdensledere står samlet og setter konflikter til side. Den eneste måten å komme ut av dette uten uakseptable tap på, er ved å stå sammen, oppfordrer Ulstein.

Et felles internasjonalt samarbeid

Norge har også tatt initiativ til et korona-fond under FN, etter modell fra ebola-fond som hadde gode resultater. Hensikten er å bistå land hvor økonomi, infrastruktur og helsevesenet ikke er rustet til å møte koronakrisen.

-I globale kriser som denne er internasjonalt samarbeid helt nødvendig. Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigere enn noen gang, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein