Småkraftprisen til Einar Steensnæs

Tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs er tildelt Småkraftprisen 2017. Han var med på legge grunnlaget for den moderne småkraftnæringen slik vi kjenner den i dag, mener juryen.

Einar Steensnæs som mottar småkraftprisen

Einar Steensnæs var Olje- og energiminister for Krf i perioden 2001-2004. Som statsråd var Steensnæs blant annet ansvarlig for Strategi for økt etablering av små vannkraftverk som kom i 2003. 

– Det er ingen tvil om at småkraftutbyggingen som skjedde i løpet av 2000-tallet var et resultat av dyktig politisk håndverk fra Steensnæs sin side. Her er det skapt stor samfunnsverdier. Etter år 2000 er det bygget ca 5 TWh småkraft med en byggekost på rundt 15 milliarder kroner. I dag er de samme verkene verdt opp mot 25 milliarder. Slik blir Steensnæs sine grep i småkraftstratregien et skoleeksempel på hva som er mulig å få til med godt samspill mellom myndigheter og private aktører. Det var etter at strategien kom i 2003 at utviklingen virkelig skjøt fart, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga

Det er styret i Småkraftforeninga som hvert år deler ut småkraftprisen. I sin tildelingstale tok styreleder Bjørn Lauritzen utgangspunkt i Strategi for økt etablering av små vannkraftverk og uttalte blant annet at: 

«Denne strategien var en veldig offensiv strategi med en rekke hårete målsetninger. I sum skapte denne strategien en voldsom optimisme i næringen. NVE reiste landet rundt og oppfordret til bygging. Dette i kombinasjon med hyggelige kraftpriser, gjorde at småkraftbransjen nærmest eksploderte og vi gikk inn i en gylden epoke med klondykelignende tilstander. 
Og selv om det tok lang tid med mye jobbing og lobbing for å komme dit vi er i dag, og at verden ser annerledes ut i dag, er det ingen tvil om at din optimistiske strategi med en rekke gode tiltak, var med på å definere den moderne småkraftnæringen med en stor og viktig leverandørindustri slik vi kjenner den i dag. «