Slutt på ulovlig pengespillreklame

– KrF har kjempet for å stoppe pengespillreklame fra utlandet. TV-distributører omsetter pengespillreklame for store summer og har forsøkt å unngå forbudet med å sende fra utlandet. Nå skal forbudet håndheves og reklamen stanses, sier Jorunn Gleditsch Lossius, kulturpolitisk talskvinne i KrF.

Jorunn Gleditsch Lossius med alvorlig uttrykk
Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius

Kulturdepartementet vil sende ut et høringsforslag til endringer i Kringkastingsloven for å iverksette tiltak mot pengespillreklame. Det har kommet signaler fra EU om at EØS-regelverket kan tolkes på en annen måte enn det som er lagt til grunn tidligere. Det betyr at det er et nasjonalt handlingsrom for å stoppe pengespillreklame.

– De menneskelige tragediene som følger i kjølvannet av spilleavhengighet, er alvorlige. Dette rammer ikke bare den enkelte spiller, men hele familier, inkludert barn. KrF fikk gjennomslag på Granavolden for en handlingsplan mot spillavhengighet. Jeg er veldig glad for at forslaget som nå kommer for å stoppe TV-reklame for pengespill, sier Lossius.

Actis har også ventet på høringsforslaget som nå kommer. – Vi er veldig glade for at regjeringen med denne lovendringen setter hensynet til de sårbare spillerne først. Nå slipper vi å bli bombardert med tusenvis av ulovlige reklamer for uregulerte spillselskaper hver eneste dag. Det er godt nytt spesielt for de som sliter med å kontrollere spillingen sin, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

DNS-varsling I tillegg til å stanse TV-reklame foreslår regjeringen å innføre DNS-varsling på nettsidene til pengespill som ikke er tillatt i Norge. Det betyr at hvis du går inn på en ulovlig pengespillside, får du informasjon om at du nå er i ferd med å bryte norsk lov.

– Det viktigste er at dette kan føre til at færre spiller ulovlige pengespill på internett. VI tror DNS-varsling kan ha en effekt på rekrutteringen av nye spillere, ikke minst unge spillere, sier KrFs Lossius.

– En pop-up med advarsel vil gi forbrukerne informasjon om at spillsiden ikke er tillatt etter norsk lov. Nordmenn flest er lovlydige, og vi tror dette vil ha en positiv effekt ved at flere heller velger å spille i trygge rammer hos Norsk Tipping, sier Huseby i Actis.

Huseby påpeker at de ennå ikke har sett lovforslaget, men forutsetter at myndighetene vil få ressurser og mulighet til å kunne ettergå brudd. – For at forslaget skal ha noen effekt, må det svi for distributørene å bryte loven, sier generalsekretæren i Actis.