Slutt på reklame for ulovlig og avhengighetsskapende pengespill

Regjeringen legger i dag frem nye tiltak som skal hindre markedsføring av utenlandske pengespill.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad med grønn bakgrunn iført dress.
Kjell Ingolf Ropstad.

 KrF har kjempet for å stoppe pengespillreklame fra utlandet. Det er allerede ulovlig etter norsk rett å markedsføre pengespill som ikke har norsk tillatelse, men norske TV-kanaler har kunnet omgå dette forbudet ved å sende reklame for pengespill fra utlandet. Dette er helt uakseptabelt, og nå tar regjeringen viktige grep for å forhindre dette, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad

Vi må forebygge spillavhengighet

– De menneskelige tragediene som følger i kjølvannet av spilleavhengighet, er alvorlige. Når vi vet at 34 000 mennesker i Norge sliter med spilleproblemer handler denne saken først og fremst om hensynet til dem og deres pårørende, sier Ropstad

– Gjennom dette lovforslaget kan vi hindre spillselskaper å drive kynisk markedsføring mot mennesker som har kjempet sin livs kamp mot spilleavhengighet.

Gjennomslag i Granavolden

– KrF fikk gjennomslag på Granavolden for en handlingsplan mot spillavhengighet*. Jeg er veldig glad for at forslaget som nå kommer for å stoppe TV-reklame for pengespill, sier Ropstad

Tiltakene i lovforslaget åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring. Dette gjør det enklere å stoppe aktører fra å omgå lovverket.

Har ført til debatt

De sivilie organisasjonene og de spilleavhengiges organisasjoner har vært positive til forslaget. De mener endringene vil gi personer som har et problematisk forhold til pengespill en lettere hverdag. Enkelte mediebedrifter har på den andre siden reagert kraftig på saken. 

– At spillselskapene ikke lenger skal kunne omgå norsk lovverk, handler om at hensynet til de med spilleproblemer og deres pårørende faktisk må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser for bransjen, avslutter Ropstad.

 

*Handlingsplan mot spillproblemer: https://www.regjeringen.no/contentassets/a0c68b4328354008b2fceb011ce444a4/v-1007_handlingsplan-

mot-spilleproblemer-2019-2021-.pdf

 

Pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-45-l-20192020/id2691503/