Slik kutter vi klimautslipp på 1 – 2 – 3

Karonfangst og lagring (CCS) omtales som historiens største klimaprosjekt i norsk industri. Men hva går egentlig prosjektet ut på? KrFs klimapolitiske talsperson, Tore Storehaug gir oss svarene.

KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug intervjues av Dagbladet i Stortingets vandrehall

– Regjeringens satsning på Karbonfangst og lagring er en av de største klimainvesteringene i norsk industri noensinne og det er så viktig at alle bør høre om det, sier KrFs klimapolitiske talsperson, Tore Storehaug.

Allerede i høst varslet regjeringen økt satsning på karbonfangst og lagring i forbindelse med statsbudsjettet 2021 og nå i klimameldingen (regjeringens klimaplan frem mot 2030) som ble lagt frem for noen uker tilbake er dette helt sentralt tiltak for å kutte utslipp.

Karbonfangst og lagring

Det er ikke lett å bli kvitt Co2 og noen ganger er det ikke mulig, for eksempel når det skal produseres sement. Ved den nye teknologien CCS, “Carbon Capture and Storage”, fanger vi opp Co2. Videre fraktes den på båt ut i Nordsjøen før den pumpes langt ned i Nordsjøen, ca. 2-3 km. under bakken. Dette vil rense atmosfæren for flere hundretusenvis av tonn Co2.

– Langskip er navnet på prosjektet og består av to renseanlegg som skal hjelpe til med å fange og lagre Co2 utslippene. Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. 

– Resultatet er at vi kan halvere utslippene fra denne produksjonen. Det er teknologi Norge og verden trenger, sier Storehaug. 

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent inne 2030. Det er ambisiøst og krever drastiske tiltak for å nå det målet. Men hvorfor blir denne satsningen omtalt som «historisk viktig» og «fremtidens investering»?

– Vi skal utvikle ny teknologi og ny industri i Norge og det vil bidra til både vi, men også resten av verden vil dra nytte av investeringene som skjer her. Da vil verden muligens være nærmere målene i Parisavtalen, forteller Storehaug.

– Karbonfangst og lagring er et skritt i riktig retning inn i den grønne omstillingen samtidig som den skaper flere norske arbeidsplasser. Vi skal løfte frem dette viktige prosjektet sammen med alle de andre klimatiltakene som regjeringen kommer til å iverksette, avslutter han.