Slik får Norge en avgjørende lederrolle i å stanse pandemien internasjonalt

Europakommisjonen peker på Norge til å lede en global innsats mot corona. – Vi skal jobbe for at ingen blir utelatt, sier utviklingsministeren.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

– Norge er et lite land, men det at vi har blitt betrodd dette ansvaret, viser at vi er en viktig aktør innenfor global helse, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Mandag kom nyheten om at Norge, med utviklingsminister Dag Inge Ulstein i spissen, har blitt satt til å lede coronasamarbeidet ACT-A (Access to Covid-19-Tools) sammen med Sør-Afrika. 

– Her skal vi jobbe for å skaffe nok vaksiner, medisiner, diagnostisk utstyr og styrke helsesystemer over hele verden. Norge vil kjempe for at rettferdig fordeling internasjonalt blir en kjerneoppgave. Det handler om at pandemien er som kjent en krise her hjemme, men en katastrofe der ute, sier Ulstein.

Land som vil spille en rolle i samarbeidet er Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sør-Afrika, Saudi-Arabia,  Canada, USA, Sveits, Kina og Norge. Andre aktører er sivilsamfunnsorganisasjonene Welcome Trust og Gates Foundations.

Hvorfor Norge?

– Hvorfor har akkurat Norge blitt satt fremst i dette arbeidet?

– Norge har hatt et tydelig engasjement hele veien for å bidra til internasjonale løsninger å møte pandemien med. At vi nå får denne rollen, er en stor anerkjennelse av dette. Vi lurer alle på når vi kan få livene våre, hverdagene våre tilbake. Løsningen må være global, og jeg er stolt over at vi med dette får være med og gjøre en forskjell for verden, sier Ulstein.

– Hva er dine forventninger til dette prosjektet?

– Rundt dette bordet skal aktører som har reell mulighet til å stanse pandemien sitte. Dette er en unik mulighet til å arbeide koordinert og målrettet for å nå dette målet. Det kommer til å bli krevende, for her er mange ulike stemmer å forene, men verden har ikke råd til å mislykkes. 

Fortsetter annen støtte

ACT-A vokste frem fra G-20-møtet i våres hvor pandemihåndtering ble diskutert. Bak samarbeidet står Europakommisjonen, Verdens helseorganisasjon, en rekke statsledere, CEPI, GAVI og andre helseorganisasjoner. Norge har siden april vært med som deltaker i samarbeidet.

– Norge vil i tillegg fortsette vår støtte til vaksinealliansen GAVI og CEPI, som siden mai i år har jobbet med å få på plass et globalt innkjøps- og fordelingssystem av covid-19-vaksiner. 

– Hvilket ansvar har Norge i denne pandemien?

– Vi er så heldige å få bo i et land med et velutviklet helsesystem, og selv her har pandemien fått dramatiske innvirkninger på økonomien og samfunnet forøvrig. Men det som er en krise her hjemme, er en katastrofe der ute. Flere millioner mennesker risikerer å havne i fattigdom på grunn av nedstenging av samfunn. Det haster å få på plass en vaksine, og den må bli rettferdig fordelt.

– Samtidig er det også slik at vi ikke får Norge tilbake til normalen før også verdens fattigste land har fått kontroll på sine utbrudd. Så lenge det finnes regioner i verden med pågående utbrudd, vil det alltid være en risiko for at smitten brer seg, og at vi får nye nedstengninger. Ingen er trygge før alle er trygge.