Skyhøye strømpriser skal ikke gå hardest utover de som har minst!

De høye strømprisene skaper i disse dager store problemer for folk som har dårlig råd. Det er nødvendig med strakstiltak for å avhjelpe situasjonen. KrF er derfor for en midlertidig økning av bostøtten.

Strømmaster med innfelt bilde av Olaug Bollestad

De høye strømpriser er en konsekvens av blant annet lite nedbør i sommer og tomme magasiner.

– Denne høsten har mange merket de høye strømprisene godt på lommeboka. De som har minst å rutte med må plutselig bruke en uforholdsmessig stor del av inntekten sin på strøm. Vi trenger å få på plass raske løsninger, sier Olaug Bollestad.

Bostøtten er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter. Dette inkluderer også strømutgifter.

– Bostøtten ble økt for å kompensere for de økte strømprisene for de som har dårligst råd mens KrF satt i regjering, og nå må vi gjøre det igjen, sier Bollestad.

Skyhøye strømpriser skal ikke gå hardest utover de som har minst!

Olaug Bollestad

– Jeg er opptatt av at vi ser familier og enkelthusholdninger som på denne måten får en ekstra bekymring og som fra før sliter med å få endene til å møtes. Her må det handles raskt.

Hva har blitt gjort tidligere:

Stortinget bevilget midler til en ekstra utbetaling til bostøttemottakerne i 2021 med 260 millioner kroner. Ca. 90 000 husstander fikk økt bostøtte som følge av dette i 2021.  

I perioden 2013-2021 ble det utbetalt om lag 23 milliarder kroner i bostøtte. I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solbergregjeringen å styrke bostøtten med 71 millioner kroner. Forslaget vil bidra til at over 18 000 familier kan få i snitt 4 300 kroner mer i bostøtte hvert år.