Skolegudstjeneste anno 2020

Skolegudstjeneste anno 2020

Alt er annerledes i år. Barn og unge har mistet mange av sine naturlige møteplasser, og vi får delta på færre aktiviteter og førjulskos enn normalt. La ikke Covid19 stoppe skolegudstjenesten også. Skolegudstjenesten er en del av vår kristne tro og tradisjon, og er blitt en naturlig og viktig del av førjulsaktiviteten i skolene.

Den kristne kulturarven er vevd inn i historien, litteraturen, kunsten og filosofien i landet vårt. Det vil være historieløst ikke å gjennomføre og markere skolegudstjenestene, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

Nødvendige smitteverntiltak knyttet til koronasituasjonen har gjort vår hverdag svært annerledes dette året. Avstandsregler og sosial distansering gjør at mange savner følelsen av å være med i et større fellesskap. Nå står julen for døren, og situasjonen gjør at det i år kan vise seg å bli vanskelig å avholde ordinære skolegudstjenester i forbindelse med julehøytiden.

Julefeiringen er en viktig del av vår kristne tro og tradisjon og skolegudstjenesten er i så måte en innarbeidet og naturlig del av skolehverdagen. Tro er en viktig del av å være menneske, og vi mener at religionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom. I denne krevende pandemien vi står i, oppfordrer vi både kommuner og kirken til å være kreative i arbeidet med å finne frem til en felles løsning for å tilby skolegudstjenester i år også. En løsning kan være at skolegudstjenesten tilbys digitalt til skolens elever som normalt skulle vært til stede under gudstjenesten.

I mange menigheter er elevene aktive deltakere i slike gudstjenester. Det kan de fortsatt være ved digitale løsninger, gjennom at en klasse/ kohort deltar med sine praktiske oppgaver som lystenning, tekstlesning, sang m.m. mens resten av elevene ved skolene følger gudstjenesten fra klasserommet. Dette vil gi en fin opplevelse av at det er «vår gudstjeneste». En slik løsning vil også være en flott anledning til å invitere besteforeldre og øvrig familie til å ta del i en flott førjulsgudstjeneste i annerledesåret.

Får vi til gode løsninger for skolegudstjenestene kan vi bidra til at alle får lære om hvorfor vi feirer julehøytiden og hvorfor vi er et land som har vært og er sterkt preget av kristendommen, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

For kommentar:

Fylkesleder Oddny Helen Turøy, mobil 991 57 310

Forslagstiller Alf Magne Grindhaug, mobil 900 27 266