Skole og oppvekst

Hava Biser Ihtiman

4. Kandidat Hava Biser-Ihtiman

I skole og i livet kan folk bli preget av psykisk, fysisk og seksuell vold. Vold setter dype spor som går utover oss i lengre tid. KrF vil legge til rette for flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Personlige samtaler på helsestasjoner er et godt sosialt tilbud. Mobbeombudet er et viktig hjelpetilbud for de som trenger det. Det er ønskelig at denne rollen forsterkes med gode medarbeidere. Jeg vil styrke krisesentrene.