Skepsis til fjerning av løyveplikten

– Forslaget om å fjerne løyveplikten for taxinæringen er KrF skeptiske til. Det vil trolig ramme muligheten for å ha et døgnkontinuerlig transporttilbud i distriktene, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan. Foto: Daniel Mork – Flipfilm/KrF

– Delingsøkonomiutvalgets rapport gir et godt faglig grunnlag for videre diskusjon om regulering av delingsøkonomien, blant annet med tanke på å sikre beskatning for fellesskapet, sier Grøvan.

Delingsøkonomien har fordeler og ulemper. Personer med ledige ressurser i form av bolig, bil eller annet, får muligheter til å dele disse på en inntektsgivende måte, og forbrukere får økt tilbud og ofte lavere priser. Utfordringene handler om å sikre beskatning på linje med andre næringer og å sikre arbeidstakernes rettigheter.

– Skattespørsmålet er sentralt. Inntil en tredjedel av boligformidleren Airbnbs prisfordel sammenliknet med hoteller kommer fra lav skatt, ifølge en fersk undersøkelse utført av Financial Times. Derfor er det positivt at utvalget kommer med konkrete forslag for å sikre lik beskatning med andre næringer, sier Grøvan.

– Delingsøkonomien kan gi folk nye arbeidsmuligheter. Men det kan også gi økte ulikheter og fare for et useriøst arbeidsliv hvis arbeidstakere i økende grad leies inn, uten at noen har arbeidsgiveransvar. KrF vil ta arbeidstakerutfordringer i delingsøkonomien på alvor, sier Grøvan.

– Utvalgets forslag om å fjerne løyveplikten for taxinæringen har mange interessante sider, særlig sett fra et forbrukerperspektiv i byene. Men vi kan ikke se at forslaget lar seg forene med hensynet til muligheten for opprettholde et transporttilbud i distriktene hele døgnet. Derfor er KrF skeptiske til dette forslaget, avslutter Grøvan.