Reduksjon i skatten på arbeidende kapital

– Det er nå tverrpolitisk enighet om en målrettet reduksjon i formuesskatten på kapital investert i bedriftene. Det er en stor seier for KrF, som i mange år har møtt argumenter om at dette ikke lar seg gjøre. Vi er også svært tilfreds med at selskapsskatten og inntektsskatten reduseres, fordi dette er de viktigste skattereduksjonene vi kan gjøre for å øke norsk verdiskaping i en krevende tid, sier Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Det er nå oppnådd enighet om et bredt skatteforlik som gjør viktige grep for å styrke norsk verdiskaping.

– I stedet for generelle kutt i formuesskatten – som også gir lettelser til privatpersoner med liten effekt for verdiskapingen – er det nå enighet om KrFs forslag i mange år om å gjøre målrettede reduksjoner i formuesskatten på kapital investert i bedriftene. Dette gjøres på en enkel, ubyråkratisk og treffsikker måte ved å innføre en verdsettingsrabatt for driftsmidler og aksjer på 20 prosent av verdigrunnlaget. Dette er en viktig prinsipiell seier, sier Hans Olav Syversen.

– Selskapsskatten og inntektsskatten for personer reduseres til 23 prosent. Disse skattene er de mest skadelige for verdiskapingen, fordi de så direkte påvirker hva bedrifter og personer sitter igjen med for sin innsats. Disse skattereduksjonene kan bidra til økte investeringer i norsk næringsliv og økt arbeidstilbud. Begge deler er kjærkomment i lys av fallende oljeinntekter og en aldrende befolkning, sier Syversen.

– Skatter og avgifter er sentrale rammebetingelser for bedrifters og husholdningers hverdag. De bør være stabile og forutsigbare og ikke skifte brått hver gang vi får ny regjering. Derfor er jeg glad for at så mange partier er med på forliket, avslutter Syversen.