Sikrer at marginaliserte grupper blir inkludert i politisk prosesser

Styret i Kenyan Young Members of County Assembly (KYMCA), sammen med prosjektkoordinator Julie Aanensen, etter et seminar i Mombasa tidligere denne måned. Foto: KYMCA

KrFs demokratiarbeid i Kenya har som mål å sikre at flere underrepresenterte grupper får større innflytelse i politiske prosesser. Derfor jobber vi med både ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne i de største politisk partiene i Kenya. 

Gjennom å sikre at disse gruppene har  både rettferdig representasjon i partiorganisasjonene og at de får tilgang til de samme ressursene for å bygge kapasitet som andre, er vårt mål å se at flere ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir valgt inn i parlament og kommunestyrer i  2022. 

Hva gjør KrF?

  • Vi bistår partier med å opprette egne sideorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse skal fungere som et arena for kapasitetsbygging for kandidater frem mot valget i 2022. 
  • Vi skolerer ungdom som er allerede er valgt inn i kommunestyrene i Kenya på alt fra politikkutvikling til kampanjearbeid. Disse folkevalgte skal deretter ta med den nyervervede kunnskapen ut i regionene og sørge for en jevn kompetanseutvikling hos unge folkevalgte over hele landet.
  • I februar holdt KrF 7 ulike workshops i Kenya der vi jobbet med både unge folkevalgte og mennesker med nedsatt funksjonsevne.