Sett av 25. januar til webinar om klimaendringer og kjønnsperspektiv

FOKUS og UN Women samarbeider om konferanse 25. januar. Sett av dagen til ny kunnskap, samtaler og inspirasjon.

Tema for FNs Kvinnekommisjon 2022 er  – Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental disaster, risk reduction policies and programmes.

FOKUS starter diskusjonene i Oslo og har invitert Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim, Sametingspresidenten, internasjonale klimaktivister, deltakere fra COP26 i Glasgow og flere til samtale og debatt. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon, men oppfordrer dere til å sette av datoen!

Påmelding sendes til Mette Moberg på mm@fokuskvinner.no