Send innspill til lokale partiprogrammer!

Hvilke utfordringer står lokalsamfunnene overfor og hvordan bør de løses?

Har du en god ide som KrF kan foreslå i kommuner og fylker?

Vi vil gjerne ha dine innspill til god kristendemokratisk lokalpolitikk!

Send inn ditt forslag i skjemaet nedenfor.

Portrett av Ida Lindtveit Røse
Ida Lindtveit Røse leder arbeidsgruppe for lokalpolitikk. Arbeidsgruppen skal utforme en rekke tips som KrFs lokallag og fylkeslag kan bruke når de skal lage sine lokale politiske programmer.