Sekretariatsleder for KrFs stortingsgruppe slutter

Sekretariatsleder for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe, Dag Ivar Belck-Olsen slutter 1. oktober. Han går til Kirkens Nødhjelp og stillingen som strategisk rådgiver for generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Bilde av Dag Ivar Belck-Olsen
Dag Ivar Belck-Olsen

– Jeg vil benytte anledningen til å takke KrF for tilliten, mulighetene, opplevelsene og oppgaver jeg har fått ta del i opp gjennom mange år. Det har vært givende å arbeide sammen med alle representanter og ansatte i disse årene. Det har vært litt av en reise, sier Dag Ivar Belck-Olsen.

– Partiet tok i fjor høst et langsiktig retningsvalg, og har i år blitt del av et regjeringssamarbeid. Til høsten starter den lange oppkjøringen mot stortingsvalget 2021. Det er naturlig og nødvendig at gruppen og partiet får en sekretariatsleder som har engasjement og hjerte for partiets nye prosjekt. Det er naturlig at en annen enn meg trer inn i denne rollen, fortsetter Belck-Olsen. 

– Engasjement for verdens fattige er grunnleggende for mitt samfunnsengasjement. Jeg gleder meg veldig til å gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelp og Dagfinn Høybråten i det viktige arbeidet for å redde liv og kreve rettferdighet, sier Belck-Olsen.

– Dag Ivar har hatt en nøkkelrolle i arbeidet vårt på Stortinget gjennom mange år. Han har vært en god tilrettelegger, strategisk dyktig leder og har tilrettelagt arbeidet på en utmerket måte, også i overgangen fra å være opposisjonsparti til å bli et regjeringsparti. Han vil bli savnet. Samtidig vil vi ønske han til lykke med spennende og utfordrende oppgaver i Kirkens Nødhjelp, sier Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF.

KrFs stortingsgruppe setter nå i gang arbeidet med å finne en arvtaker som sekretariatsleder for rådgiverkorpset på Stortinget.