Se Knut Arild Hareides tale til Landskonferansen 2016

Partileder Knut Arild Hareide talte til KrFs landskonferanse lørdag 30. januar. Se talen her!

Her kan du se og høre partileder Knut Arild Hareide tale til 360 KrF-ere på KrFs landskonferanse 30. januar 2016, der arbeidsledighet og flyktningsituasjonen var hovedtemaer.

– Gjennom hele KrFs historie har bærebjelkene for politikken vært det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvaret. Det er verdier som bærer! Derfor har KrF en politikk som trår til når livet er sårbart. I begynnelsen av livet, i slutten av livet. Når sykdom rammer, eller når krise rammer, sa Hareide. 

Hareide pekte på en rekke eksempler der KrF har forandret Norge, blant annet med innføring av folketrygden, friskolelov, EØS-avtale og røykelov. 

Men også gjennom sin posisjon på Stortinget i dag, forandrer KrF Norge, som 1700 nye lærere for å få to lærere i 1.-4. klasse, en varig endring for asylbarna der barns beste skal veie tyngre, mer til enslige minstepensjonister, en historisk stor rusreform og opptrappingsplan mot vold mot barn.

– Jeg tror vårt ettermæle vil avhenge av hvordan vi håndterer to alvorlige situasjoner for landet, nemlig flyktningsituasjonen og arbeidsledigheten, sa partilederen. 

Arbeidsledighet

Tiltakspakke og skattereform er viktige elementer for å motvirke arbeidsledigheten. 
– Men næringsutvikling handler om mer enn penger. Vi bør vende blikket vårt mot arven etter Hans Nilsen Hauge som for flere hundre år siden bygget næringsliv i de samme områdene som nå er rammet av oljenedturen. Det handlet ikke først og fremst om profitt for Hauge, men å bygge landet. Arbeidsplasser gav folket inntekt og staten skatteinntekter. Overskudd ble investert i nye arbeidsplasser. Mye har forandret seg, men grunntanken i dette bør vi fortsatt ha med oss. 

Flyktningsituasjonen

– Norge er en del av verden, og vi må bygge broer til de rundt oss for å skape en fredfull sameksistens. Vi må ha mot nok til å møte både situasjonen med våre verdier, ikke bare med kalkulatoren. Med verdier som menneskeverd, som likestilling, som religionsfrihet. 
– KrFs linje har vært og er en ansvarlig og rettferdig asylpolitikk, som har grunnlag i våre internasjonale forpliktelser. Vi skal gi beskyttelse til dem som har behov for det, samtidig som de som ikke har behov for det skal sendes raskt ut, understreket Hareide.