Sayed gjenvalgt som leder av Rogaland KrFU

På forrige onsdags årsmøte ble Jonas Andersen Sayed fra Sokndal gjenvalgt som leder av Rogaland KrFU. Som 1. nestleder ble Odd Kristian Nybø fra Randaberg valgt, mens Jonatan Hurthi, for tiden bosatt på Nærbø, ble valgt som 2. nestleder.

Bilde av det nyvalgte fylkesstyret i Rogaland KrFU

Valgkomiteens leder Olaus Trygve Bjuland har følgende å si om det nye styret:

– Jeg har stor tro på det nye styret, og er glad for at Jonas ville ta ett år til. Han har vært en synlig og solid leder for Rogaland KrFU, og det er bra for organisasjonen at han tar ett år til, sier Bjuland.

Sayed har ledet fylkeslaget i to år, og har siden 2015 vært kommunestyrerepresentant i Sokndal, dette som den yngste i fylket. For tiden studerer han statsvitenskap på Universitetet i Stavanger.

–  Det er en stor oppgave og et stort ansvar å lede KrFUs største fylkeslag, og jeg er ydmyk for den tilliten som har blitt vist meg. Nå fortsetter jobben med å sette god og gjenkjennelig KrF- og KrFU-politikk på dagsorden.

Lokalvalget nærmer seg dessuten med stormskritt, og jeg har et mål om at det vil bli mange unge kandidater å se på valglistene ute i kommunene når den tid kommer, sier Sayed.

Sayed har tidligere uttalt seg positiv for at KrF bør forsøke å bli med i Solberg-regjeringen. Han ser derfor frem til retningsvalget partiet skal ta i høst.

– Jeg tror det vil være bra for partiet å få ro rundt samarbeidsspørsmålet, og det er bra at partiledelsen har vært tydelige på at en avklaring kommer i høst. Her har jeg flere ganger flagget mitt synspunkt om at jeg mener vi bør se mot høyre, men jeg har samtidig stor respekt for at andre konkluderer annerledes, sier Sayed.

Møtt med spørsmålet om det i det hele tatt finnes en plass i norsk politikk for KrF i 2018, svarer Sayed følgende:

– Jeg mener Norge trenger et verdiparti som KrF mer enn noen gang. Forankret i kristne grunnverdier skal vi være et naturlig valg for alle som synes disse verdiene trengs i samfunnet. Det handler blant annet om å ta kampen mot sorteringssamfunnet, løfte den kristne kulturarven, og gjennom å stille opp for de fattige og forfulgte. Det er saker som dette som gir meg motivasjon til å fortsette å bruke mye tid og krefter på politikk, avslutter Sayed.

Med seg i styret får den nye ledertrioen Torkel Johannes Bjuland (Nærbø), Salah Tausov (Sandnes), Julie Louisa Akerø-Stueland (Stavanger) og Hilde Skåra Gunvaldsen (Eigersund).