Satsing på psykisk helse i skolen

Rogaland KrF vil styrke satsningen på psykisk helse i skolen, hvor elevene tidligst mulig må få kunnskap og trening i hvordan de skal håndtere vanskelige følelser, uttaler fylkesårsmøtet.

Illustrasjonsbilde av arbeidsgruppe på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF
KrF er utålmodig og forventer at regjeringen nå kommer med opptrappingsplan for psykisk helse barn og unge med friske midler til kommune- og fylkeskommunene.

Nærmere 30 prosent av norske ungdommer fullfører ikke skoleløpet, og rapporter viser at hovedårsaken til frafallet er psykiske problemer. Hvert år er det over ni tusen selvmordsforsøk blant jenter, mens fire tusen gutter prøver å ta sitt eget liv. Nesten 1/3 av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker.

Psykiske lidelser følger også barn og ungdom til voksen alder, og er en av hovedårsakene til at man faller delvis eller helt fra arbeidslivet. Hvordan man takler følelsene må starte allerede i grunnskolen.

KrF har fått gjennomslag for en lærernorm som gjør at det blir lettere å se den enkelte elev. I tillegg har vi styrket helsesøstertjenesten gjennom flere år, samtidig som vi har kjempet for å innføre mobbeombud I alle fylker. Det er allikevel fortsatt et tydelig behov for en satsing på psykisk helse blant barn og unge. Dette vil KrF følge opp.

KrF er utålmodig og forventer at regjeringen nå kommer med opptrappingsplan for psykisk helse barn og unge med friske midler til kommune- og fylkeskommunene.