Samvittighetsfrihet på alvor

– Dette er den første utredningen som ser på hvordan vi skal ivareta samvittighetsfrihet i norsk arbeidsliv. I et moderne demokrati som Norge er samvittighetsfrihet en viktig grunnverdi, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF.

Hun refererer her til Samvittighetsutvalgets utredning.

– Ingen skal måtte utføre handlinger som er sterkt i strid med deres samvittighet, påpeker Bollestad.

Hun ser at en arbeidstagers ønske om å reservere seg kan gå ut over kollegaer og de som mottar tjenestene. Samtidig påpeker hun at mye kan legges til rette for å løse ting i praksis.

Gjensidig respekt og forståelse er viktig
– Utvalget foreslår noen overordnede prinsipper for å ivareta samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Disse synes jeg er veldig gode. Mye kan løses med gjensidig respekt og forståelse mellom partene i arbeidslivet, sier Bollestad.

Bollestad påpeker at i spesielt dyptgripende samvittighetsspørsmål må respekten for arbeidstakeren veie tungt.

– Derfor er jeg glad for at utvalget slår fast at det i liv-død-spørsmål bør lovfestes reservasjonsadgang. Helsepersonell i Norge kan reservere seg mot å utføre abort i dag. Slik må det også være om eutanasi skulle bli legalisert en gang i fremtiden, noe jeg håper inderlig vi slipper, sier Bollestad.

Bollestad tror det vil dukke opp nye debatter. Det er når de konkrete sakene oppstår at det blir ekstra vanskelig. Dette viser debatten om reservasjonsmulighet for leger.

Nestlederen tar forbehold om at hun ikke har hatt anledning til å lese utredningen enda. Hun vil nå gå nærmere inn i vurderingene og konklusjonene til samvittighetsutvalget.