Samling for KrF-kvinner i Ålesund 21. april

Hei KrF-kvinner på Sunnmøre og Vestnes!

Kvinneutvalget i Møre og Romsdal KrF inviterer til ei samling i
Misjonssalen i Myrabakken, Spjelkavik/Ålesund 21. april  kl. 17.30

Vi får besøk av
Mariam Rapp som er leder for KrF Kvinner på landsplan (bildet).

Hun vil ta opp to tema:
”Kvinnehelse og kvinnesykdommer”
”Kjønn og identitet biologi og ideologi”

Begge tema er høyst aktuelle og viktige at vi blir skolerte på.

Av hensyn til bevertning m.m. må vi ha påmelding til samlinga.
Send e-post med påmelding til Reidun Vigestad Berge: reidunvigestadberge@gmail.com eller telefon: 906 19 538

I forhold til bevertningen kan det være greit å vite om du har diettbehov.

Vi tenker å ta opp kollekt for å dekke utgifter. Frist for å melde seg på : 19. April.
Blir det fulltegna er det de første som melder seg som får plass, skynd deg og meld deg på.

……………………………………………………

For kvinneutvalget i Møre og Romsdal KrF
Reidun Vigestad Berge