Helge Hafsås brenner for samferdsel

Helge Haraldset Hafsås

3. Kandidat Helge Hafsås

For meg er det viktig med gode fylkesvegar og gode rutetilbod i heile fylket. Det er nødvendig å prioritere Sandvika-Hallingdal, både veg og bane. Vi ynskjer Randsfjordbana gjenåpna. Eg ynskjer meg eit billeg transportkort og gode billett- løysingar for heile familien. Eg vil styrke TT- ordninga med nok midlar, for å bruke kortet på ein god måte.