Rusreform betyr ikke legalisering

– Det er viktig at rusreformen ikke bidrar til at flere blir rusavhengige. Jeg er spesielt bekymret for de unge, sier Geir Jørgen Bekkevold, leder av helsekomiteen. Oppfatningen om at rusreformen betyr legalisering er feil, sier han.

Portrett av Geir Jørgen Bekkevold
Geir Jørgen Bekkevold Foto: Gunnhild Sørås.

Rusreformutvalget har i dag lagt frem sin rapport. Forslagene skal vurderes av regjeringen etter en bred høringsrunde, før den legges frem i Stortinget. Bekkevold er bekymret for hvordan utvalget har vektlagt ulike grupper.

– Vi er bekymret for om utvalget har hatt for mye oppmerksomhet på en gruppe, nemlig dem med tung rusavhengighet, og dermed ikke har sett helheten i rusproblematikken, sier Bekkevold.

For KrF er det viktig å vektlegge at vi skal ivareta de med store helseproblemer knyttet til rusbruken sin. Men en rusreform kan ikke utelukkende baseres på hensyn til kun de tyngste brukerne, da får vi tiltak som ikke nødvendigvis treffer godt hos andre potensielle brukergrupper.

– Vi gleder oss til å se nærmere på hva som kan gjøres bedre for gruppa med store helseproblemer knyttet til rusbruken sin. Denne regjeringen har vært opptatt av å bedre livssituasjonen for personer med rusproblemer, vi har kortet ned ventetidene og økt behandlingskapasiteten, sier Bekkevold.

Avkriminalisering

KrF er bekymret for at avkriminalisering vil ha stor påvirkning for bruken av narkotika. 

– Land som har avkriminalisert, har gjort det på ulike måter og med ulikt utgangspunkt. Noen steder har det ført til økt bruk, mer bruk eller lavere debutalder. Andre steder ikke, sier Bekkevold.

Bekkevold har også liten tro på at avkriminalisering vil ha en effekt på overdosedødsfall. Han mener det er andre tiltak som vil bidra til færre overdosedødsfall.

– I flere år har lovlige opioider, som sterke smertestillende og metadon, stått for flere overdosedødsfall enn heroin. Andre tiltak, som utdeling av motgift, bedre behandling og ikke minst bedre oppfølging etter behandling og soning, har derimot dokumentert effekt for å redusere overdosedødsfall.

– Antallet LAR-pasienter har økt fra ca. 400 til i underkant av 8000 de siste 20 årene. Det er altså liten grunn til å tro at dagens lovverk har stått i veien for at personer søker behandling for sine rusproblemer.