Historisk satsing på rusfeltet

– KrF er opptatt av at denne satsingen skal hjelpe dem som i altfor lang tid har stått bakerst i køen og falt mellom stoler i kommunene. Ikke minst boligsatsing og et styrket ettervern er etterlengtet, sier Olaug V. Bollestad, KrFs helsetalsperson.

Bilde av Olaug Bollestad
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

– KrF har lenge kjempet for en opptrappingsplan på rusfeltet. Det er viktig og helt nødvendig. Nå settes det av 2,4 milliarder kroner over fire år. Det er historisk, sier hun.

Rusfrihet overordnet mål 

Mange rusavhengige er gitt opp av hjelpeapparatet, og mange har gitt opp håpet om å få hjelp, påpeker hun.

– Hovedmålet med rusomsorgen er frihet fra misbruk for den enkelte. Det stiller et samlet Storting seg bak. Ruspolitikken må demonstrere at vi ikke gir opp den enkelte.

– Organisasjonene som jobber med rusomsorg har vært tydelige på at det må legges til rette for LAR-frie behandlingstilbud. For KrF er det avgjørende at alle som ønsker det skal få muligheten til å velge en LAR-fri institusjon.

Vil satse på ideelle

Rusmisbrukerne ønsker seg ofte til ideelle omsorgstilbud. De ideelle har en viktig rolle på rusfeltet og deres bidrag er en forutsetning for god rusomsorg for den enkelte. 

– For KrF er det utrolig viktig at ideelle, som Frelsesarmeen, Blå Kors og Evangeliesenteret sikres gode rammevilkår. Vi vil ha med oss de ideelle inn i framtidas rusomsorg og forventer at når vi nå forplikter oss på 2,4 milliarder til kommunene, vil dette kunne bety en betydelig styrking av de ideelle på rusfeltet, avslutter Bollestad.