Ropstad: – Stans regjeringens angrep på friskolene

– Regjeringens argumenter er preget av feil, fordommer og ideologiske skylapper, sier utdanningspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Barn som løper med innfelt bilde av Kjell Ingolf

Kunnskapsminister Tonje Brenna har varslet at regjeringen legger en ny kurs for friskolepolitikken. Det er en kurs KrF ikke er fornøyd med.

– Regjeringen går regelrett til angrep på friskolene. Angrepet er kun basert på fordommer og ideologi, ikke realitet, sier utdanningspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg klarer ærlig talt ikke å fatte at det at noen få velger å sende barna sine på friskoler skal være et problem. Over 90 prosent av alle barn går på en offentlig skole. Den offentlige skolen blir ikke svekket av friskoler, sier han indignert.

– Retten til å drive frittstående skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ med offentlig støtte, handler om å oppfylle demokratiske mindretallsrettigheter slik de er nedfelt i menneskerettighetene.

Retorisk svartmaling

Regjeringen insisterer på at friskolebegrepet må bort. Privatskoler er det Arbeiderpartier ynder å argumentere mot, så da er det det disse skolene skal hete. Da får det ikke hjelpe at sektoren selv ønsker å beholde begrepet «frittstående skoler».

– Det er et retorisk og ideologisk grep regjeringen gjør kun fordi de ønsker å fremstille friskolene som en skole for de rikeste, sier han.

– Men en privatskole er en skole som ikke får offentlig støtte eller er regulert av staten. Friskolene er i hovedsak finansiert av staten. I beste fall er begrepsendringen upresis, men jeg vil gå så langt som å si at regjeringen bevisst svartmaler friskolene.

Det kan ikke være sånn at friskolens eksistens til enhver tid skal være prisgitt det politiske flertallet i en kommune

Kjell Ingolf Ropstad, utdanningspolitisk talsperson i KrF

En dyster fremtid kan vente

– Men kanskje det mest graverende er at de har varslet en kommunal vetorett, at kommunen selv skal få mulighet til å stanse etablering av friskoler de ikke ønsker, sier Ropstad.

Han viser til punktet i regjeringserklæringen som sier at kommunene selv skal kunne bestemme om de ønsker å tillate etablering av friskoler

–  Det kan ikke være sånn at friskolens eksistens til enhver tid skal være prisgitt det politiske flertallet i en kommune, sier Ropstad, og avslutter:

– Hvis det hadde vært opp til kommunene hadde tre av fire fått nei til å etablere friskoler. KrF kommer til å kjempe mot kommunal vetorett og regjeringens agg og uvilje mot friskolene med nebb og klør!