Ropstad: – Skolen skal være på barnas premiss

– Skolen skal være på barnas premiss, sier partileder i KrF Kjell Ingolf Ropstad. Han og partiet går til valg på å erstatte førstetrinn med en førskoleklasse og ta leken tilbake i skolen. 

Skolestart - barn løper mot kamera og smiler med ryggsekk. Det er høst

–Skole skal ikke bare utdanne, den skal og skape trygge barn. Det skal være et sted barna våre opplever mestring, tilhørighet og får utvikle seg – både faglig og som menneske, forteller partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Nå vil han sørge for at den første tiden på skolen skal inneholde mer lek og mindre stillesitting.

– KrF var kritisk til seksårsreformen da den ble innført. Vi fryktet at de minste barna ikke ville få den hverdagen de trenger for å utvikle seg. Det har vist seg at vi hadde rett. Leken, som er viktig for barns utvikling og læring, har blitt erstattet av kompetansemål og gjennomorganisering, sier Ropstad.

KrF vil erstatte førsteklasse med en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek og utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

– Skolen skal være på barnas premiss – ikke omvendt, sier barneministeren.

– La barn få være barn!