Ropstad om statsbudsjettet: – Feil prioritering

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen burde ha prioritert bedre i statsbudsjettet som de har lagt frem i dag. Regjeringen burde ha hjulpet de som nå sliter med å få endene til å møtes.

Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen i stortinget budsjettdagen

– Regjeringen gjør altfor lite for barnefamiliene og minstepensjonistene som nå sliter med å få endene til å møtes. Regjeringen burde ha økt barnetrygden, innført en bedre strømstøtte, gjeninnført fritidskortet for barn og unge og økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi mener regjeringen prioriterer feil i dette budsjettet. De burde holdt igjen på den offentlige pengebruken, blant annet gjennom å videreføre effektiviseringstiltakene i offentlig sektor som Solberg-regjeringen innførte.

Han peker på at dyrtid skaper en helt ny hverdag for mange og at regjeringen burde gjort mer for å hjelpe.

– Situasjonen slik den er nå er uholdbar. Vi hører folk med vanlige inntekter si at de må velge mellom mat og regninger. De har i hvert fall ikke råd til fritidsaktiviteter for barna sine, sier han.

– Økt barnetrygd ville med et pennestrøk gitt økt handlingsrom for barnefamiliene og redusert barnefattigdom. Regjeringens forslag om reduserte barnehagepriser får virkning først om nesten ett år og gir mindre effekt for de som har minst som allerede har gratis kjernetid i barnehagen. 

Regjeringen kutter i valgfriheten til familiene

Ropstad reagerer også sterkt på at regjeringen enda en gang går til kraftig angrep på familienes valgfrihet.

– Igjen viser regjeringen at de ikke har tillit til at familiene kan ta egne valg som blir riktige for dem, sier han.

–  Regjeringen foreslår et reelt kutt i barnetrygden og til foreldrepenger til de som ikke har opptjent rettigheter til foreldrepenger. I tillegg kutter de kraftig i kontantstøtten. Dette viser at regjeringen overhodet ikke skjønner hva slags utfordringer familier står i. Færre vil få mulighet til å velge annerledes med dette budsjettet.

Olaug Bollestad