Ropstad om ny klimarapport: – Det er nå det gjelder

Denne uken kom tredje og siste delrapport fra FNs klimapanel. Den viser ikke overraskende at verden er i full fart mot store klimaendringer. Vi er avhengig av betydelige endringer for å nå målet om ikke mer enn 1,5 grader temperaturøkning. Men det er ikke bare dårlige nyheter.

Kjell Ingolf Ropstad blir intervjuet av Dagbladet i vandrehallen
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Tre år på å snu trenden

Den tredje delrapporten fra FNs klimapanel er klar. Den sier at utslippstoppen for klimagasser må være nådd innen tre år. Etter det trengs en helomvending for å nå klimamålene.

– Det er nå det gjelder, sier klimapolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi har veldig kort tid på å snu verdens klimautslipp. De neste årene er helt avgjørende.

Som et rikt vestlig land mener jeg vi har et solidarisk ansvar for også å bidra til kuttene i utviklingsland

Ropstad peker på at vi må gjennomføre tiltak som gir betydelig utslippskutt, eller som bøter på de utslippene vi ikke klarer å stoppe.

– Det er ikke sånn at alle bransjer har mulighet til å kutte utslippene sine, men det betyr ikke at vi ikke kan gå i netto null, sier han, og utdyper:

– Vi er nødt til å satse på karbonfangs- og lagring i stor skala. Det vil være helt avgjørende for de utslippene fra for eksempel sementfabrikker.

Han understreker at utslippskuttene må skje raskt i hele verden, og ikke bare i Norge.

– Derfor var klimafondet for utviklingsland som KrF i regjering fikk gjennomslag for så viktig. Som et rikt vestlig land mener jeg vi har et solidarisk ansvar for også å bidra til kuttene i utviklingsland, sier han.

Noen lysglimt

Selv om rapporten varsler kode rød, er det noen lysglimt som gir grunnlag for optimisme. Klimautslippene øker, men de øker saktere enn forrige tiår.

– Dette er gode nyheter. Det viser at tiltakene verden har gjort faktisk fungerer. Det er mulig å snu utviklingen, sier Ropstad.

– Det virker kanskje litt rart å være så glad for at situasjonen er litt mindre negativ, men dette er viktig. Vi kan være på vei til å snu denne negative trenden, avslutter han forhåpningsfullt.