Ropstad: KrF vil tredoble investeringene til klimatilpasning

FNs klimapanels nye rapport viser det vi allerede vet: vi har ikke tid til å vente.

Kjell Ingolf Ropstad står i Stortingets vandrehall og snakker med en journalist
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Klimapolitikk for KrF er fattigdomspolitikk. Det er de fattigste og mest sårbare som er klart mest utsatt for klimaendringer.

– Klimaendringene er vanvittig urettferdige og rammer aller mest de som har minst skyld i dem – verdens fattigste, sier klimapolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Klimakampen er en kamp mot fattigdom. Flom, tørke og ekstremvær rammer millioner av mennesker hvert år. Uten tilpasning vil klimaendringene føre til en nedgang i global matproduksjon med 30 prosent fram mot 2050. I den samme perioden vil behovet for mat øke med 50 prosent, sier han.

– Derfor gjorde KrF i regjering klimatilpasning og sultbekjempelse til en hovedsak, med særlig vekt på småbønder og –fiskeres situasjon.

Rapporten fra FNs klimapanel viser nok en gang at vi ikke har tid til å vente.

KrF ønsker en betydelig større investering i klimatilpasning enn regjeringen gjør.

– KrF vil minst tredoble investeringene til klimatilpasning fram til 2025, sier Ropstad.

– KrF i regjering gjorde klimatilpasning og sultbekjempelse til en hovedsak, med særlig vekt på småbønder og –fiskeres situasjon.

Ropstad understreker at det haster – spesielt for de mest sårbare.

– Rapporten fra FNs klimapanel viser nok en gang at vi ikke har tid til å vente, sier han, og avslutter:

– Nesten halve jordas befolkning er sårbare for klimaendringer, viser rapporten. Det er den mest sårbare halvparten. De som fortjener det minst.