Ropstad: – Klimaendringene krever handling og prioritering!

– Klimakrisa er vår tids største utfordring. Jeg skal bidra til å holde den nye regjeringen ansvarlig når det gjelder å følge opp Norges ambisiøse klimamål.

Kjell Ingolf Ropstad smiler iført genser foran Stortinget
Kjell Ingolf Ropstad

– Det kan ikke bare bli fine ord, alvoret må følges opp med handling, sier stortingsrepresentant for Agder, Kjell Ingolf Ropstad, og viser til at med KrF i regjering ble det laget en helt konkret plan med tiltak for å nå målene.

Ropstad går inn i Stortingets finanskomité og energi- og miljøkomité. Han blir også KrFs nye klimapolitiske talsperson. Klimakampen kommer til å være et av de viktigste politikkområdene for KrF fremover.

Gode forutsetninger

– Klimakrisen krever at Norge omstilles til et nullutslippssamfunn innen 2050. Omstillingen vil bli krevende, men Norge har både sterke kunnskaps- og teknologimiljøer, god tilgang på fornybar energi og økonomiske muskler til å klare det grønne skiftet. På den måten skaper vi også nye arbeidsplasser som er helt avgjørende for landet fremover, sier Ropstad. Han legger til at dette viser hvor viktig det er at KrF også er representert i finanskomiteen.

– En helt sentral del av klimapolitikken er å innrette de økonomiske rammene, skatte- og avgiftspolitikken, slik at vi får den utviklingen vi ønsker.

For KrF er kampen mot klimaendringene en av de aller viktigste kampene vi skal kjempe fremover!

– Klimapolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad

– For å nå målet om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050 må vi skape en lavutslippsøkonomi med nye, grønne arbeidsplasser, vi må omstille olje- og gassnasjonen til et fornybarsamfunn, vi må utvikle verdens mest miljøvennlige transportsystem og vi må kutte klimagassutslipp i alle sektorer.

Han legger til:


– For KrF er kampen mot klimaendringene en av de aller viktigste kampene vi skal kjempe fremover. Jeg gleder meg til å jobbe for en offensiv klimapolitikk fra Stortinget, for dette arbeidet haster. Det håper jeg den nye regjeringen tar innover seg.

Finanskomiteen sentral

Stortingets finanskomité har en avgjørende rolle når det gjelder å holde regjeringens pengebruk ansvarlig, og viktig økonomisk politikk avgjøres her. Kjell Ingolf Ropstad trekker fram barne- og familiefeltet som særlig viktig.

– Vi ser at den nye regjeringen vil kutte i viktige ordninger for familier, som for eksempel kontantstøtten. Jeg vil derfor jobbe i finanskomiteen for å beholde de gode økonomiske rammene som KrF har kjempet igjennom.

Lang KrF-erfaring

Kjell Ingolf Ropstad er 36 år, er fra Moisund i Evje og Hornnes kommune, er gift og har to barn. Han har studert jus og økonomi. Han ble tidlig involvert i politisk arbeid, og ble innvalgt til kommunestyret i Evje og Hornnes som 18-åring. Som leder av KrFU (2007-2010) var de viktigste sakene hans innenfor miljø- og utviklingspolitikk. Siden 2009 har vært valgt inn på Stortinget, hvor han har sittet i både arbeids- og sosialkomiteen, energi- og miljøkomiteen, justiskomiteen og finanskomiteen. I perioden 2018-2021 var han partileder, og 2019-2021 var han barne- og familieminister.