Ropstad: – Ja til søndagsfri!

KrF sier nei til søndagsåpne butikker og ønsker søndagsfri for så mange som mulig. Vi trenger alle én dag i uka med fritid og hvile og andre aktiviteter enn i hverdagen. Derfor ønsker vi ikke å ha generell åpning av butikkene på søndager.

Kjell Ingolf Ropstad

– KrF mener samfunnet har godt av at én dag i uka er litt annerledes enn de andre. Det er en dag der de fleste arbeidstakere kan ha fri samtidig, og der man har mulighet til å samle venner og familie for å tilbringe tid sammen eller gjøre andre aktiviteter, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Å gjøre søndagen til en alminnelig handledag, er å gjøre noe med «samfunnsrytmen» — vekslingen mellom arbeid og hvile, hverdag og helg. Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag.

Å legge opp til at flere enn nødvendig skal arbeide på søndagen, og at handelen skal bli mest mulig som på hverdager, er å viske ut dette skillet. Og det er ikke et spørsmål bare om den enkeltes valg. Det er et spørsmål som vil påvirke hvordan samfunnet rundt oss fungerer. Det er ikke bare et spørsmål om verdien av individets valgfrihet. Det er spørsmål om å bevare en samfunnsverdi.

– Søndagsåpne butikker kan i tillegg gi økte miljøutslipp på grunn av økt handel ved bilbaserte kjøpesentre, økte priser på grunn av økte kostnader for butikkene og en ødelagt samfunnsrytme, der søndagen ikke lenger blir en annerledes dag med ekstra rom for hvile, friluftsliv, familie, frivillighet og kulturliv, utdyper Ropstad.

Bred søndagsallianse

Det er få saker der det er en så bred allianse som det er mot søndagsåpne butikker. Fagbevegelsen er imot, handelsnæringen er imot, miljøbevegelsen er imot, de frivillige organisasjonene er imot, folkeflertallet er imot. Gjentatte ganger har forslag om søndagsåpne butikker fått flertallet mot seg i Stortinget.

– Det er heller ikke en farbar vei å la det være opp til den enkelte kommune å bestemme i spørsmålet om søndagsåpne butikker. Når én kommune åpner opp, vil handelslekkasjen fra de omkringliggende kommunene true nabokommunenes valgfrihet. Kommunalt søndagsåpent vil være svært konkurransevridende, sier Ropstad.

En dag til frihet

For KrF er frihet noe mer enn det å ha frihet til å shoppe hele døgnet hele uka. For KrF handler frihet også om å være fri til å være sammen med familie og venner og nyte et samfunn med mer hvilepuls enn de andre dagene i uka.

Det er også viktig å påpeke at søndagen som en reell annerledesdag avhenger av at det er en kollektiv fridag. Noen hevder at alle bør velge selv når de skal ha fri. Arbeidstakere vil neppe ha full frihet til å velge å ha søndagene fri dersom butikkene må holde åpent. Dessuten er dette på ingen måte like enkelt for familier med barn. De voksne kan kanskje velge å ha onsdagen fri, men da har jo ikke barna fri fra skolen.

– Hvis man skal ha en dag der familie og venner kan ha lett for å samles, bør det være en dag som er felles for alle. Annerledesdagen er ikke et prosjekt som enkeltmennesker kan stable på beina alene. Verdien av en slik felles fridag avhenger nettopp av at den er felles for så mange som mulig, sier Ropstad.

– KrF har fått gjennomslag for å beholde søndagen som en annerledesdag, og det ligger fast. For meg er det viktig at vi kan ha én roligere dag i uken med tid til familien eller de rundt oss. KrF vil beholde søndagen som annerledesdag. Det er nok kjøpepress resten av uka, vi kan ta oss tid til en liten pause, avslutter han.