KrFs valgkomité innstiller Kjell Ingolf Ropstad som ny partileder, og Olaug V. Bollestad og Ingelin Noresjø som nestledere

En samlet valgkomité legger i dag fram sin innstilling til ny partiledelse og sentralstyre i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø side om side
Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø.

En samlet valgkomité legger i dag fram sin innstilling til ny partiledelse og sentralstyre i KrF.

– Anbefalingene fra partiet er svært tydelige på at Kjell Ingolf Ropstad bør bli ny partileder etter at Knut Arild Hareide valgte å fratre, sier valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal. Hun er glad Ropstad har sagt seg villig til å overta etter at Olaug V. Bollestad har fungert som partileder fram til landsmøtet i slutten av april. 

– Olaug Bollestad er på mange måter en bauta i partiet, og vi er veldig glad for at hun er villig til å fortsette som 1. nestleder, sier Tengesdal. 

Som ny 2. nestleder innstiller valgkomiteen Ingelin Noresjø, som i dag er fylkesleder i Nordland KrF og fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. 

– Valgkomiteen mener disse tre speiler en bredde i partiet, og at de sammen har den personlige, politiske og organisatoriske kompetansen som trengs for å lede KrF framover i kampen for et varmere samfunn, sier Tengesdal.

 

Takknemlig og glad Ropstad

– Jeg er veldig takknemlig og glad for tilliten fra valgkomiteen. Jeg ønsker å bidra til å skape et større engasjement for KrF fremover, og ser frem til å gå løs på oppgaven sammen med et sterkt KrF-lag, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Det å være leder i KrF er et lagarbeid. Sammen skal vi bygge organisasjonen og løfte frem KrFs viktige politikk for familier, barn og eldre. Min oppgave blir å spille på lag med alle våre dyktige lokale kandidater som nå stiller til valg for å påvirke i sin kommune.

– Jeg ønsker å markere KrF som familiepartiet. I regjeringsplattformen har KrF fått viktige gjennomslag for å styrke familiene, gjennom å øke barnetrygden og innføre et fritidskort.

 

Under følger hele innstillingen fra valgkomiteen:

Partiledelse

 • Partileder           Kjell Ingolf Ropstad (Agder)
 • 1. nestleder       Olaug V. Bollestad (Rogaland)
 • 2. nestleder       Ingelin Noresjø (Nordland)

Sentralstyremedlemmer (5 stk):

 • Erik Lunde (Oslo)
 • Tove Welle Haugland (Agder)
 • Magne Supphellen (Hordaland)
 • Anders Tyvand (Vestfold)
 • Karin Bjørkhaug (Trøndelag)

Varamedlemmer (7 stk):

 1. Randi Frisvold (Møre og Romsdal)
 2. Knut Espeland (Viken)
 3. Ingunn Ulfsten (Viken)
 4. Charlotte Hoven (Innlandet)
 5. Anne Kristin Bruns (Rogaland)
 6. Erik Næs (Telemark)
 7. Marie Ljones Brekke (Rogaland)