Ropstad ber kommunene legge til rette for besøk på sykehjem

Flere kommuner praktiserer strengere smittevernregler enn de må. – Et felles ansvar å bekjempe ensomhet, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad
– Selv har jeg en morfar som bor på sykehjem. Det er klart jeg kjente på en uro da landet stengte ned og det var mulig at vi ikke fikk besøke ham.

NRK kunne torsdag morgen melde at flere kommuner tolker smittevernloven strengere enn helsemyndighetens anbefalinger, og legger til rette for uheldig lite besøk av eldre på sykehjemmene.

– Mange eldre har som følge av koronapandemien og restriktive smitteverntiltakopplevd å bli mer alene og mer isolert på sykehjem, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han roser kommunene for å ta smittevern på alvor, da intensjonen med strenge tiltak er god.

– Man vil selvsagt bevare liv og helse. Når demente, som utgjør 80 prosent av beboere med langtidsplass på sykehjem, er i risikogruppen for å bli rammet hardt av viruset, er det forståelig at man vil holde igjen for å beskytte dem. Men vi kan ikke bli for forsiktige. Også isolasjon kan være helsefarlig, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han ber kommuner og sykehjem følge de nasjonale anbefalingene om å legge til rette for så mye besøk som rimelig smittevern tillater. Samtidig mener han at kommuner med mye smitte har god grunn for å ha strengere regler.

Kjenner seg igjen

– Selv har jeg en morfar som bor på sykehjem. Det er klart jeg kjente på en uro da landet stengte ned og det var mulig at vi ikke fikk besøke ham, sier Ropstad.

Tanken på at hans morfar muligens ville sitte isolert uten besøk, var skremmende.

– Heldigvis fikk vi anledning til å besøke ham utenfor, på terrassen til min mormor som bor i en omsorgsbolig bare litt unna. Men for dem som ikke hadde det alternativet, må dette ha vært en fortvilende tid, sier han.

Nylig behandlet

Ropstad viser til KrFs landsstyre som nylig vedtok en resolusjon hvor partiet tar til orde for at regjeringen må intensivere innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre.

«Omsorgssentre oppfordres til å utarbeide trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige», heter det i resolusjonen

Videre mener partiet at man må «Legge enda bedre til rette for at frivillige og ideelle organisasjoner kan imøtekomme behov hos hjemmeboende eldre med lite nettverk. Eksempler på lokale initiativ er handlehjelp, avlastningstilbud og sosiale besøk.»