Rogaland KrF vil ha et kollektivtilbud som oppleves likeverdig i hele fylket

Stabile hurtigbåtruter er en forutsetning for levende lokalsamfunn, for arbeid og rekreasjon, turisme og utdanning. Denne stabiliteten kan man best sikre gjennom faste økonomiske overføringer fra staten som gjenspeiler de faktiske kostnadene til drift av båtrutene.

Illustrasjonsbilde for Hurtigbåt
Fylkesstyret i Rogaland KrF er opptatt av at overføringene av midler fra staten til fylkeskommunene gjenspeiler de faktiske utgifter fylkeskommunene har til drift av hurtigbåttilbudet.

Rogaland KrF ser at kostnadsnøkkelen for hurtigbåt og ferje slår dårlig ut for fjordfylker som Rogaland. Fylkeskommunen fikk halvert tildelinger fra staten til hurtigbåtdrift, og har slik blitt tvunget til å hente store midler fra andre områder i egen drift for å kunne fortsette med båtrutene. Fylkeskommunen kan ikke fortsette med å dekke den store underfinansieringen av hurtigbåtdrift uten å planlegge for kutt. Rutekutt vil ramme mange lokalsamfunn i Ryfylke hardt, og slike kutt må ikke skje. Da gode og stabile hurtigbåtruter er en forutsetning for levende lokalsamfunn, for arbeid og rekreasjon, turisme og utdanning. Denne stabiliteten kan man best sikre gjennom faste økonomiske overføringer fra staten som gjenspeiler de faktiske kostnadene til drift av båtrutene.

Rogaland KrF mener at hurtigbåtene er livsnerva i fjord- og øysamfunnene i Rogaland. De frakter elever og studenter til skole, pendlere til jobb, barnefamilier, personer med behov for tilrettelegging slik som for eksempel rullestolbrukere, turister og mange andre fra byene til distriktet og tilbake. I et område av fylket der bilveiene kommer på lista over de verste veiene i Norge, er fjorden et helt nødvendig reisealternativ. Her er hurtigbåten slik det beste – og til dels det eneste reelle – kollektivtilbudet.

Rogaland KrF ser på båten som et vern for demokratiet, da den gjør det praktisk mulig for innbyggere å kunne delta i organisasjonsliv, politiske fora og andre arenaer også utenfor egen kommune. Båtreisa blir av mange nytta som viktig kontortid, og gir også tid til nødvendig hvile. Rogaland har fått priser for universell utforming av hurtigbåtene. Båtene gjør det mulig for eldre, rullestolbrukere, familier med barnevogn, syklister og andre reise på en behagelig måte fra a til b. Bussen kan aldri konkurrere med hurtigbåt når det gjelder universell utforming. Reisa fra nordfylket er lang og tilgangen til å kunne bevege seg og nytte nødvendige fasiliteter er for mange avgjørende, ikke minst for de særlig utsatte som nytter båten til og fra krevende behandlinger på sykehuset. Hurtigbåten er slik et demokratisk gode da den gjør det mulig for alle å reise på en god og verdig måte, og fører til økt livsglede for innbyggerne i hverdagen.

Rogaland KrF ser at Ryfylke og Rogaland sårt trenger dette kollektivtilbudet. Det er lange reiseveier i Ryfylke, og aktive bygder og variert næringsliv har behov for kommunikasjon internt og til og fra fylkeshovedstaden. Verdiskapingen i Ryfylke er stor: vannkraft, stein- og mineralressurser, prosessindustri, havbruk og landbruk.

Rogaland KrF vil at overføringene av midler fra staten til fylkeskommunene gjenspeiler de faktiske utgifter fylkeskommunene har til drift av hurtigbåttilbudet. Rogaland KrF vil ha et kollektivtilbud som oppleves likeverdig i hele fylket, både i dag og i fremtiden.