Rogaland KrF krever forutsigbarhet for friskolene

Portrettbilde av Solveig Ege Tengesdal
Solveig Ege Tengesdal og fylkesstyret i Rogaland KrF mener dagens friskolelov fungerer bra, og ønsker ikke endringene regjeringen legger opp til.

Foreldre har rett til å velge alternativ opplæring for sine barn. Derfor må vi sikre at friskolene økonomiske rammer som gjør at alle får reelle alternative for å velge noe annet enn den offentlige skolen.

Vi mener at friskoler som bygger på et religiøst eller pedagogisk alternativ er et viktig supplement til den offentlige skolen.

Når Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve de to godkjenningsgrunnlagene for videregående opplæring, oppleves det som en politisk retning for friskolene som vi ikke kan støtte. KrF vil også styrke den offentlige skolen, ikke minst i lys av Liedutvalgets forslag om å gjøre videregående skole til en rettighet. Vi vil derfor løfte frem behovet for større rammer for sosiallærerrollen i den offentlige skolen, uten å stramme inn i dagens friskolelov, slik som regjeringen foreslår.

Regjeringen starter friskt med en målsetning om at alle barn og unge er helt like og skal passe inn i samme skole i stedet for at skolesystemet skal ha som grunnlag at barn og ungdom er forskjellige og at større mangfold og valgfrihet gir flere mulighet til å lykkes. Allerede i budsjettet for 2022 har regjeringen Støre fjernet det økte kapitaltilskuddet til friskolene som Solberg-regjeringen fikk på plass i 2021. Dette bidrar til å svekke forutsigbarheten for friskolene.

Vi opplever navneendringen på loven som regjeringens verktøy for å lettere kunne kritisere en privatskole framfor en friskole. Dette vil vi ikke støtte. For oss er en friskole en frittstående skole som har rett til statstilskudd da de gjør en jobb for staten i de tilfellene foreldre, barn og ungdom velger friskole. 

Det mest skremmende i det nye lovforslaget er at videregående friskoler med yrkesfag bokstavelig talt blir satt kvelertak på. Om lovforslaget går gjennom vil det ikke bli godkjent flere slike skoler. Det vil aldri bli noen mulighet for å utvide antall elever for skolene. Det blokkeres for nye trinn og nye utdanningsprogram. Dette er en uakseptabel dreining i loven.

Vi i KrF har alltid ønsket å bidra til en balansert lov, en lov som kunne gi mest mulig langsiktige og forutsigbare rammer for friskolesektoren. Det er svært lite forutsigbart med stadige endringer i det juridiske rammeverket ut fra hvem som sitter i regjering.

Friskoler bidrar med viktige fagtilbud, ulike pedagogiske opplegg, og de tilbyr en skole som bygger på et livssyn som gir mer mangfold og valgfrihet for den enkelte elev. I tillegg gir friskolene viktig inspirasjon og de utgjør et sterkt supplement til den offentlige skolen.

Rogaland KrF mener dagens friskolelov fungerer bra. Det er ikke behov for endringene som Ap/ Sp-regjeringen her legger opp til. La oss heller bidra til å gi stabilitet og forutsigbarhet for friskolene i landet. På denne måte kan vi sikre den enkelte elevs valgfrihet og et godt mangfold.