Flere ansatte i barnehagene med KrF

– Nå blir det flere ansatte per barn i barnehagene. Jeg er glad for at KrF får fullt gjennomslag for å finansiere bemanningsnormen i barnehager for høsten 2018. Dette kommer i tillegg til at blir flere lærere i skolen. KrFs lærernorm er fullfinansiert i 2018 og vi er enige om å videreføre prinsippene for finansieringen i 2019, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og finanspolitisk talsmann i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Daniel Mork/Flipfilm

Det er nå enighet om revidert nasjonalbudsjett. KrF har fått viktige gjennomslag for våre hjertesaker.

– Tidlig innsats i skole og barnehage er en helt sentral prioritering for KrF. Barna våre må bli sett og møtt på sine behov. Vi har fått gjennomslag for finansiering av bemanningsnormen i barnehager med 100 mill. kr for høsten 2018. Nå blir det flere ansatte i barnehagene, sier Ropstad.

– KrFs lærernorm gjennomføres fra høsten av med flere lærere i skolen, særlig på de viktige fire første skoletrinnene. Mange kommuner har vært bekymret for at tidlig innsatsmidlene ville bli trukket tilbake. Det blir de ikke. Lærernormen er finansiert fullt ut for 2018. Ikke minst er vi enige om å videreføre prinsippene for finansieringen for 2018 i statsbudsjettet for 2019, sier Ropstad.

Stopper gebyr på død

– KrF kjemper mot avgifter som rammer de som har minst. Jeg skjønner ikke regjeringens prioritering av avgiftskutt for øl samtidig som de foreslo en ny avgift på skifteattest ved dødsfall. Nå har KrF stoppet avgiften på dødsfall, sier Ropstad.

Sukkeravgiften

I statsbudsjettet for 2018 ble det enighet om å øke den såkalte sukkeravgiften, i stedet for KrFs forslag om å innføre ordinær moms på godteri og brus.
– Sukkeravgiftens innretning på drikkevarer har vært en utfordring i lang tid. Derfor er jeg glad for at vi er enige om å utrede en reduksjon i sukkeravgiften slik at sukkerfri drikke blir billigere, sier Ropstad.

Nødhjelp til Kongo og Jemen

– Kongo og Jemen er to land som akkurat nå opplever ufattelige humanitære kriser. I Kongo er over 13 millioner mennesker helt avhengig av nødhjelp, mens i Jemen dør det ett barn hvert tiende minutt og 80 prosent av befolkningen klarer seg ikke uten nødhjelp. KrF mener Norge bør og kan yte mer til disse «glemte» katastrofene og har fått regjeringspartiene med på å øke den humanitære bistanden med 50 millioner, sier Ropstad.

Seier for rusavhengige

– Jeg er veldig glad at KrF får inn en ekstrabevilgning på 20 mill. kr for å styrke avrusningskapasiteten i Helse Sør-Øst. Dette sikrer at Blå Kors Borgestadklinikken i Skien kan opprettholde dagens drift. En nedleggelse av dette uvurderlige fagmiljøet hadde svekket både kvalitet og kapasitet på avrusningstilbudet, og gravide rusmiddelmisbrukere hadde mistet et svært viktig tilbud, sier Ropstad.

Pensjonsslippen på papir

– 400.000 pensjonistene er ikke digitale brukere. Fra 1. juli får de igjen pensjonsslippen på papir etter at KrF sikret flertall for dette i vinter. Nå har KrF i tillegg fått på plass midler til IKT-opplæring for seniorer, slik at flere eldre kan få opplæring i bruk av digitale hjelpemidler og inkluderes i et stadig mer digitalisert samfunn, sier Ropstad.

Nærmere passkontor

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for nitti prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sier Ropstad.

Karbonfangst- og lagring

– Vi er nødt å lykkes med klimapolitikken, og det er viktig at Norge oppfyller våre klimaforpliktelser. Da er det avgjørende at vi får fullt trykk på to prosjekter for karbonfangst- og lagring (CCS). Dette har vi nå forsikret oss ligger inne, sier Ropstad.

Sjøfolkene

– Nå utsettes forskriftsendringen som vil kunne gjøre det mulig for Color Line å gå over til internasjonale NIS, med svekkede lønns- og arbeidsvilkår og fare for norske arbeidsplasser. Det er et viktig gjennomslag for KrF at forutsetningene skal gjennomgås, sier Ropstad.

Forsvar

– KrF er glad for at gjennomslaget vi fikk i høstens forlik om Hær og Heimevernet følges opp, med en økning på til sammen 36 mill. kroner til bemanning, trening og utstyr for Heimevernet. Det er en viktig start. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget når det gjelder endelig beslutning om blant annet helikopterstøtte til hæren og anskaffelse av stridsvogner, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.

 

Last ned hele budsjettenigheten (PDF, 64 kB) 

Last ned verbaler og merknader til budsjettenigheten (PDF, 311 kB)