Rigmor Andersen Eide valgt til Nordisk Råds presidentskap

KrF blir representert i den politiske ledelsen av Nordisk Råd etter at Rigmor Andersen Eide ble valgt inn som fast medlem i rådets presidentskap under Nordisk Råds hovedsesjon på Island. Andersen Eide ser frem til oppgaven med å representere Norge og KrF inn i det parlamentariske samarbeidet.

Rigmor Andersen Eide

– Den nordiske modellen for samfunnsutvikling står støtt, men vi må stadig utvikle og forbedre samarbeidet over grensene. Det parlamentariske samarbeidet er viktig for å sikre at vår velferdsmodell forblir robust og bærekraftig. De nordiske landene står overfor mange av de samme velferdsutfordringene. Derfor tror jeg den beste løsningen på hvordan velferdsmodellen skal utvikles må finnes i fellesskap mellom de nordiske landene. Jeg har stor tro på tettere samarbeid i Norden og ser frem til å arbeide med dette i den politiske ledelsen av Nordisk Råd.  

– Noe av det mest dynamiske nordiske samarbeidet vi har nå er innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap. Jeg mener vi må satse tyngre på dette fremover ikke minst i lys av utviklingen i nordområdene, selvsagt i respekt for de ulike landenes alliansetilknytning.  Samtidig vil jeg understreke at et område som kulturpolitikken må løftes tydeligere frem i Nordisk Råd, fordi den bidrar til å etablere bånd, nettverk, forståelse og felles identitet. Kultursamarbeidet bidrar nettopp til å styrke samarbeidet og forståelsen mellom de nordiske landene noe som vil bli stadig viktigere fremover. 

Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ. Nordisk råd ble dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Rigmor Andersen Eide representerer Møre og Romsdal på Stortinget og sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.