Revidert nasjonalbudsjett: – Vi vil prioritere barn og unges psykiske helse

KrF har fått viktige gjennomslag for sårbare grupper i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. – Mange barn og unge bærer en stor byrde under pandemien. Disse skal vi ta vare på, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Barne og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad innfelt i et bilde av en jente som sitter i en sofa og leser under et vindu. Illustrasjonsfoto.

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Med dette budsjettet skal vi ta Norge trygt ut av koronakrisen og få folk tilbake i jobb. I over et år har samfunnet vært satt på vent. Vaksinen gir oss håp, men vi må regne med at konsekvensene av pandemien vil ha innvirkning på barn og unges liv også framover. Det kan være behov for forsterket innsats over lang tid, kanskje år, fordi pandemien rammer noen ekstra hardt, sier KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Han er bekymret for at barn og unge som fra før hadde det vanskelig hjemme, har fått det enda verre. Det samme gjelder personer med funksjonsnedsettelser som har opplevd å få viktige tilbud satt på vent.

Ingen politisk tiltak kan reparere en ødelagt barndom, men vi må gjøre det vi kan for å forebygge og forhindre vold og overgrep mot barn.

Kjell Ingolf Ropstad, barne og familieminister og KrF-leder

– Det er ikke tvil om at barn og unge har båret en stor byrde under koronapandemien, og at vi må regne med at konsekvensene av pandemien vil ha innvirkning på barn og unges liv også framover. Vi er i gang med å vurdere nærmere langsiktige konsekvenser av pandemien og smitteverntiltakene for barn og unge og vil se på behov for tiltak, sier Ropstad.

Tiltakspakke for sårbare barn og unge

– Å få foreldre tilbake i jobb er det viktigste vi kan gjøre for familiene, men for barn og unge som vokser opp i utrygge hjem er det andre tiltak som blir avgjørende, sier Ropstad.

Regjeringen foreslår derfor en omfattende tiltakspakke for sårbare barn og unge. 

– For mange barn og unge er det ikke trygt å være hjemme, og dessverre er vold og overgrep en del av hverdagen for mange. Ingen politisk tiltak kan reparere en ødelagt barndom, men vi må gjøre det vi kan for å forebygge og forhindre vold og overgrep mot barn. Derfor setter vi inn store midler til aktører som jobber mot vold i nære relasjoner og styrker alarmtelefonene, sier Ropstad.

Også barn som vokser opp i familier med lav inntekt, kan ha hatt det ekstra tøft, påpeker Ropstad. 

– Å bo i en familie som fra før har lite å rutte med og så oppleve at kanskje både mamma og pappa mister jobben, er veldig tøft for et barn, forteller han.

Derfor vil regjeringen sette inn store midler for at flere barn og unge i lavinntektsfamilier kan få delta på kultur- ferie og fritidstilbud. I tillegg vil regjeringen gi mer til ildsjeler som jobber for å skape gode møteplasser på tvers av sosiale lag for barn og unge i bykommuner.

Tiltakspakke for sårbare barn og unge:

 • Styrke alarmtelefon for barn og unge.
 • Mer til aktører som jobber mot vold i nære relasjoner og overgrep mot barn.
 • Styrke Mental helse sitt tilbud om foreldre-support og mer til foreldrestøttende tiltak.
 • Mer penger til familievernet.
 • Større midler til at barn og ungdom i lavinntektsfamilier kan få delta på kultur- ferie og fritidsaktiviteter.
 • Mer til etabler av åpne møteplasser i bykommuner hvor barn og unge fra alle sosiale lag kan møtes og delta. Inkludering av barn og unge i byene på fritiden.
 • Store midler til hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien.

Personer med funksjonsnedsettelser

– Pandemien rammer skjevt. For personer som trenger ekstra hjelp i hverdagen sin, kan mange viktige tilbud hafalt bort. Regjeringen vil gjøre noen viktige grep for å bedre situasjonen for dem, sier Ropstad.

Tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser:

 • Mer til aktører som jobber for å bekjempe ensomhet under pandemien, skape sosiale felleskap og økt aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Satsning på teknologi som gjør hverdagen enklere for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Større satsning på barnehabilitering som innebærer fysioterapi, trening, spesialpedagogikk.
 • Mer til organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter.
 • Mer til inkludering av personer med funksjonnnedsettelers i utdanning og arbeid.
 • Opprette 300 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Internasjonalt ansvar

Det som er en krise i Norge, er en katastrofe for verdens fattigste.

– Verden er i krise, og vi plikter å stille opp for de som rammes hardest. Derfor foreslår vi å sette inn store summer for å bekjempe sultkatastrofe forårsaket av pandemien i Malawi og Sør-Sahara.

Pengene blir blant annet satt av til klimatilpasning av jordbruket. 

– Mange bønder får avlingene sine ødelagt på grunn av flom, tørke og orkaner som skyldes klimaendringene. Å bidra til å tilpasse jordbruket til det nye været, er et utrolig viktig ledd i kampen mot sult.

Eldre

Ropstad peker på at mange eldre har vært ensomme som følge av restriksjonene.

– Derfor var det så viktig for oss å få på plass en tiltakspakke for eldre i årets statsbudsjett. Store midler gikk til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

Han løfter særlig frem regjeringens forslag om å gi midler til kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby middag for hjemmeboende eldre som vil spise med andre.

– Med regjeringens forslag vil altså disse kommunene kunne invitere og kjøre eldre til spisestedet. Dette tror jeg er viktig for så mange. Å få dele et måltid med andre mennesker, kan nemlig bety utrolig mye.

Andre poster i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett: