KrF vil sikre lærernormen, barnehage og miljø

– Like muligheter for alle barn er fundamentet for et varmere og mer inkluderende samfunn. KrF fikk gjennomslag i statsbudsjettet for en lærernorm som sikrer flere lærere i skolen – særlig på de viktige, første fire klassetrinnene. Vi vil gå grundig inn i revidert budsjett for å forsikre oss om lærernormen blir gjennomført på en ordentlig måte, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad portrett
Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Daniel Mork/Flipfilm

KrF har vært svært opptatt av å sikre bemanning i skole og barnehage. For KrF er det viktig å gjøre de rette prioriteringene i møte med fallende oljeinntekter og flere eldre.

– Det finnes ingen bedre investering enn å investere i barns trygghet, utvikling og læring. Tidlig innsats i barnehage og skole – der barna blir sett og møtt på sine behov – er mer virkningsfullt enn arbeidsmarkedstiltak og skattelette for å realisere menneskers muligheter og å skape et varmere samfunn, sier Ropstad.

– Jeg forventer at lærernormen følges opp. Den må utløse midler slik at kommunene som ikke oppfyller normen blir i stand til å oppfylle den. Samtidig skal ikke kommuner som oppfyller normen oppleve å få redusert bevilgningene til tidlig innsats, sier Ropstad.

– Mange kommuner har vært bekymret for at tidlig innsatsmidlene som har blitt tildelt vil bli trukket tilbake. For KrF har det vært en forutsetning at disse blir videreført, fortsetter han.

– KrF har lenge kjempet for en bemanningsnorm i barnehagen. Vi er glade for at regjeringen har forslått behovet for dette, men vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer med friske midler i revidert, sier Ropstad.

Vårt globale fellesskap
Klimapolitikk handler om å ta vare på vårt globale fellesskap og KrF vil vi nøye vurdere regjeringens forslag om karbonfangst- og lagring.

– Vi vil gjennomgå regjeringens svar når det gjelder karbonfangst- og lagring (CCS). CCS er potensielt viktige virkemidler i kampen mot klimaendringer og prosjektene trenger forutsigbarhet for videreføring, sier Ropstad.

Lengeværende asylbarn
– De lengeværende asylbarna som KrF sikret opphold skal nå endelig bli bosatt, og foreldrene skal få plass på introduksjonsprogrammet. Dette har KrF kjempet lenge for og vi er veldig glad for at regjeringen nå har sikret dette i RNB. Dette er mennesker som skal bli her – da er det viktig å sikre god integrering så tidlig som mulig, sier Ropstad.

Nei til gebyr på døden
– Ellers stiller KrF seg undrende til regjeringens prioritering av avgiftskutt for øl, samtidig som regjeringen ser seg nødt til å foreslå en ny avgift på skifteattest ved dødsfall, som mest rammer dem som har minst.

– KrF ønsker også å utrede en omlegging av sukkeravgiften for drikkevarer for å gjøre den mer treffsikker helsemessig, slik at drikke med lavt sukkerinnhold får lav avgift, mens drikke med høyt innhold av sukker får høy avgift. Storbritannia har nylig innført en slik avgift og det burde også være mulig her til lands, sier Ropstad.

– KrF har vært opptatt av å sikre de 400.000 pensjonistene som ikke er digitale brukere. Det handler om å inkludere alle. Jeg er glad for at de fra 1. juli igjen kan få pensjonsslippen på papir, avslutter Kjell Ingolf Ropstad.