Gjennomslag for lærlinger, fattige barn og minstepensjonister

– Jeg er glad for at KrF har fått gjennomslag for våre viktigste prioriteringer. Vi har lyktes med å få på plass nesten 30 mill. kroner til tiltak for fattige barn, blant annet ferietilbud. Vi har fått økt lærlingtilskuddet med 1000 kroner pr kontrakt, og KrF har fått gjennom en økning i minstepensjonen for gifte og samboende pensjonister med 1000 kroner. 15 mill. kroner ekstra i omstillingsmidler til Andøya har KrF også fått inn. Jeg er glad for at endringer i RNB er gjort uten økt oljepengebruk, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen i vandrehallen

Arbeidsledighet er et av våre største problemer, for den enkelte og for samfunnet. Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år. Mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og særlig unge er utsatt.

– Produktivitetskommisjonen understreker at det er uholdbart at unge på yrkesfag ikke kommer ut i praksis som lærlinger. KrF vil øke lærlingtilskuddet til nivået for kostnaden for en læreplass i videregående skole. Det er et stort løft som krever prioritering av lærlingtilskuddet over flere budsjettbehandlinger. Derfor har KrF prioritert en økning i lærlingtilskuddet også i revidert budsjett, sier Syversen.

– Behovet for å gjøre mer for å styrke økonomien til fattige barnefamilier er stort. Særlig arbeidet som gjøres av ideelle organisasjoner er en effektiv og rimelig måte å hjelpe mange fattige og utsatte barn på. Vi har fått gjennomslag for å styrke bevilgningen til ideelle organisasjoner som arbeider med fattige barn med over 25 mill. kroner, i tillegg til en ekstra styrking av tiltak for fattige barn i storbyene. Jeg setter også pris på at vi har fått økt innsatsen for trygghet for barn, gjennom en styrking av bevilgningene til domstolene og politiets etterforskningskapasitet når det gjelder vold og overgrep mot barn, sier Syversen.

– Regjeringspartiene foreslo 1000 kroner i skattelette til landets pensjonister. Men regjeringen overser pensjonistene med inntekter under fattigdomsgrensen, nemlig minstepensjonistene. I de to siste forlikene om statsbudsjettet har KrF fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kroner. Nå i revidert budsjett har KrF lyktes med å få økt minstepensjonen for gifte og samboende pensjonister med 1000 kroner. Dermed sørger KrF for at pensjonen i år øker både for enslige og gifte og samboende minstepensjonister. Det er en helt nødvendig styrking av en lavinntektsgruppe, avslutter Syversen.

 

Last ned alle punktene i forliket og beløpene (PDF, 134kB)

Last ned anmodningsforslag og merknader som er en del av enigheten (PDF, 119 kB)