Resolusjon fra KrFs landsstyre: Hent barna ut!

Barna i Moria lever under forhold som ingen barn skal leve under. De er ofre for stormakters spill, voksnes valg og stor fattigdom. Flere land har meldt at de er villige til å hente ut mindreårige flyktninger fra Hellas. Nå må også Norge ta vår del av ansvaret for å redde barna ut, uttaler KrFs landsstyre.

Norge bidrar på flere måter, blant annet til å bedre forholdene i leirene, og til å hente ut mindreårige og overføre dem til mottak på fastlandet. KrF har også fått gjennomslag for at Norge skal være med på en felles europeisk løsning.

 

Dette er en situasjon som ikke noe land kan løse alene. I koronasituasjon Europa nå står i kan det imidlertid være lenge til det foreligger en felles løsning. Koronakrisen gjør det praktisk vanskeligere å hjelpe, men kanskje desto viktigere. Derfor må Norge nå følge Tyskland og hente noen av barna hit. Spesielt er det viktig å hente ut de barna som er i leiren uten foreldrene sine.

  

KrFs landsstyre ser ingen motsetning mellom å håndtere den krisen Norge står i og å bidra til å hente de mest sårbare barna ut av Moria. Tvert imot er det også i resten av Europas interesse at land at vi ikke i denne situasjonen får et destabilisert Hellas som opplever at andre land ikke stiller solidarisk opp for å løse Europas felles utfordringer. Dette har Norge kapasitet til.

 

KrFs landsstyres forventer at:

  • Norge bidrar med å hente barn fra leiren til Norge
  • Norge er en aktiv pådriver for en felles europeisk løsning, og bidrar selv om ikke alle EU-land gjør det.
  • Norge fortsetter å bistå Hellas i å bygge opp asylbehandlingssystem og mottaksplasser for å hindre at asylsøkere og spesielt barn, plasseres i leire med svært dårlige forhold.