Rekordmange på kurs

50 nye medlemmer hadde meldt seg på kurs med innføring i politikk og ideologi på Stortinget. Så mange har vi ikke vært på disse kursene før, sier Kari Lindtveit, koordinator i Østlandssamarbeidet.

Kick-off for valgkamparbeidet, f.v: Mathias Slettholm, Astrid Therese Theisen, Sania Khan, Eilev Hegstad og Vegard Heldal
Kick-off for valgkamparbeidet, f.v: Mathias Slettholm, Astrid Therese Theisen, Sania Khan, Eilev Hegstad og Vegard Heldal

16. januar var 50 ferske KrF-medlemmer på kurs på Stortinget. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold ga en innføring i KrFs politikk og aktuelle saker, og deltakerne fikk også en omvisning.

– Det er tydelig at det er stor interesse for KrF for tiden, sier Lindtveit. Fjorårets rekordinnmelding og den store medieinteressen har gjort folk nysgjerrige på KrFs politikk.

Helgen før var over 100 valgkampledere og valgkampmedarbeidere fra fylkes-og lokallag samlet da østlandsfylkene hadde kick-off for valgkamparbeidet. 25 av disse var KrFUere. Tema var: Hvordan vinne valget?  

En entusiastisk forsamling fikk en innføring i strategisk valgkamptenking av Even Westerveld, mediehåndtering i en ny mediehverdag av Olga Marie Brathaug, og ideologi og motivasjon av David Hansen.