Anne Lise Søvde Valle brenner for reiseliv og turisme

Anne Lise Søvde valle

6. Kandidat Anne Lise Søvde Valle

I Buskerud er vi stolte over vårt unike reiseliv og opplevelsesturisme. KrF jobber for økt grønn turisme og universell utforming av turist- attraksjonene. KrF vil ha trygge og familievennlige turisttilbud, og ønsker derfor å forebygge rus- misbruk og kriminalitet. Vi vil legge til rette for moderat hytteutbygging, og turistene skal sikres gode tjenester både sommer og vinter.