Regjeringens somling har betydd kroken på døra

Energipolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, sier at regjeringens somling har betydd kroken på døra for hjørnesteinsbedrifter i hele Sør-Norge. Slike ordninger har KrF etterlyst i hele vår. Vi håper disse ordningene reelt hjelper, men det gjenstår å se.

Kjell Ingolf Ropstad
Energipolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, sier at regjeringens somling har betydd kroken på døra for hjørnesteinsbedrifter i hele Sør-Norge.

Legger frem forslag om økt støtte mandag

Dette var svært passivt fra Regjeringen. KrF kommer på mandag til å legge frem forslag til en betraktelig sterke støtte for ideelle. – De fleste ideelle har ikke anledning til å velte over denne strømprisen på andre og de har heller ikke anledning til å ha så store mengder penger på bok for å sikre seg.

Det er skuffende at regjeringen ikke skiller på ideelle og andre næringsdrivende. – Næringsministeren sier at Usain Bolt springer maraton, men han løper 100- og 200 meter. Nærlingsministeren sier også at tror 25% dekning over 70 øre er godt nok for ideelle aktører. Men det er det definitivt ikke.

Regjeringens strømstøtte er som sil.

Regjeringens strømstøtte er som sil. Alle hullene i silen representere de som ikke har fått tilstrekkelig støtte. Dette rammer først og fremst barn, mange har allerede mistet sitt idrettstilbud og rusavhengige som risikerer å miste sitt behandlingstilbud hos ideelle aktører.

Dette rammer først og fremst barn, mange har allerede mistet sitt idrettstilbud og rusavhengige som risikerer å miste sitt behandlingstilbud hos ideelle aktører

Det er kun ved helt ekstraordinære kriser at hele stortinget kommer sammen på denne måten. Derfor er det også viktig at tiltakene behandles raskt slik at vi ikke må gå gjennom en vinter med 20 kr kwh bare fordi SV og regjeringen skal gjøre opp på bakrommet. Gode ordninger for idretten, bedriftene og de ideelle aktørene må på plass.