Regjeringens forslag til budsjett for 2022

Regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre legger i dag frem sitt forslag til budsjett for 2022. Den avtroppende regjeringen legger frem et forsvarlig og trygt budsjett for norsk økonomi, fattigdomsbekjempelse i verden, for familiene og de eldre.
– Dette er et godt budsjett som jeg håper den nye regjeringen vil være med å vedta uten noen større endringer, sier fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, med et glimt i øyet.

Olaug Bollestad

Et ansvarlig økonomisk budsjett

Olaug Bollestad mener regjeringen nå legger frem et budsjett med gode virkemidler for å fortsette den viktige jobben med å få Norge ut av korona-krisen.

– Dette er et budsjett som hjelper dem som ble rammet av krisen gjennom å legge til rette for nye jobber og inkludere dem som står utenfor, sier Bollestad. 

Budsjettet regjeringen legger frem er et ansvarlig budsjett tilpasset situasjonen vi er i nå.

– Norge har vært gjennom en helsekrise. Gjennom dette budsjettet har regjeringen tatt oljepengebruken ned til normale nivåer, samtidig som vi hjelper dem som ble rammet av krisen både her hjemme og internasjonalt. 

– Målrettede tiltak skal få flere i arbeid. KrF har alltid vært opptatt av å inkludere dem som står utenfor arbeidslivet, når pandemien traff rammet det dem som allerede sto utenfor hardest. Med dette budsjettet foreslår vi flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 300 flere VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeidsplasser). 

Krisen er ikke over i resten av verden

Det som ble en krise for Norge, ble en katastrofe for verdens fattigste!

En viktig prioritering for KrF vil alltid være verdens fattigste. I dette budsjettet er bistanden til fattige land på 41,9 milliarder kroner, en økning på 3,8 milliarder. Regjeringer retter også bistanden inn mot de klimaendringene rammer hardest. 

Bollestad understreker og at dette budsjettet ikke bare skal hjelpe de som er hardt rammet hjemme i Norge, men også i verden.

– Det som ble en krise for Norge, ble en katastrofe for verdens fattigste, sier Bollestad.

– Dette er et budsjett for de som ble rammet av krisen internasjonalt og hvor pandemien kommer på toppen av flere kriser som klima, fattigdom, krig og nød. Derfor er det helt sentralt for KrF å prioritere klimasatsing i bistanden og legge frem en økning i bistanden for 2022. Aldri har flere mennesker vært på flukt, også i 2022 skal Norge ta imot 3000 kvoteflyktninger ifølge vårt forslag, sier hun. 

Regjeringen foreslår: 

Familiene og barna 

– For KrF er det viktig at vi som politikere gir familiene mulighet til å velge og innrette livene sine slik det passer best for dem. Derfor har KrF vist i regjering at vi styrker familieøkonomien og er opptatt av å gi familiene mer fleksibilitet i hverdagen, sier Bollestad om familieprofilen på statsbudsjettet for 2022.


– Det ville ikke vært et budsjett med KrF-stempel på seg uten en reell satsing på barna og på familiene. 

Regjeringen foreslår å:

  • Utvide fritidskortet til flere kommuner
  • Økning av foreldrefradraget til 25 000kr per barn.
  • Prisjustering av barnetrygden for barn under 6 år
  • Lovfesting og midler til barnekoordinatorer
  • Kvaliteten i barnehagene styrkes gjennom økt kompetanse 
  • Opptrappingsplan for barn- og unges psykiske helse styrkes 
  • Utvide ordningen med gratis SFO for barn og unge 
  • Fjerne aktivitetskrav til mødre slik at fedre kan ta ut permisjon selv om mor ikke er i jobb

En bedre eldreomsorg 

For KrF er eldre en hjertesak, og under koronapandemien så man et stort behov for å finne gode løsninger for å sikre de eldre og sårbare.

– De eldre ble spesielt rammet gjennom pandemien. Ikke bare var de mest utsatt for alvorlig sykdom, de ble også isolert av tiltakene som var der for å skjerme dem fra pandemien. Noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre på veien ut av krisen er å styrke fellesskap rundt de eldre, sier Bollestad.

– KrF leverer på løftene vi ga i vangkampen om den bedre eldreomsorg. I forslag til budsjett foreslår regjeringen blant annet 1000 nye sykehjemsplasser.

Klima

Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer. Regjeringen har derfor økt klimamålene og foreslår en offensive tiltak for omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Regjeringen har også foreslått å innføre et klimafond for utviklingsland. Det skal gjøre det lettere å skape klimavennlig energi i utviklingsland, istedenfor for eksempel kull.

– Dette er viktig for både utvikling og for klima, sier Bollestad, og avslutter:

– Klimaorganisasjonen Zero har kalt dette Norges kanskje viktigste miljøgrep. Jeg er veldig stolt at vi nå får på plass dette.