Regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi er unødvendig og vil svekke foreldreansvaret

– Forslaget om en egen paragraf i straffeloven med forbud mot konverteringsterapi, er overflødig. Forslagets hensikt er allerede dekket gjennom både straffeloven og likestillings- og diskrimineringsloven, i tillegg til menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser som verner individets integritet og gir beskyttelse mot overgrep og psykisk vold, uttaler KrF Kvinners sentralstyre i en pressemelding.

I likhet med Det nasjonale statsadvokatembet er KrF Kvinner spesielt bekymret for hvor langt regjeringen går i å ville regulere forholdet mellom barn og foreldre. 

–  Statsadvokaten mener at forarbeidene ikke klarlegger godt nok hvor grensen for det straffbare går for foreldre og søsken. Dette bør lyttes til. Slik lovforslaget og forarbeidene er utformet nå, risikerer vi at foreldre kan straffes for å diskutere kjønnsskifte med sine barn, eller for å la være å samtykke til kjønnsbekreftende behandling, fremhever KrF Kvinner. 

– KrFs grunnverdi er at samfunnet bygges nedenfra. Familien er den sentrale grunnsteinen i samfunnet.  Den foreslåtte lovreguleringen av «konverteringsterapi» griper inn i familien, og vil svekke foreldreansvaret slik det er nedfelt blant annet i barneloven og menneskerettighetene, uttaler Mariam Rapp, leder av KrF Kvinner.

Forslag om forbud mot konverteringsterapi i straffeloven bør avvises. Det er KrF Kvinners klare anbefaling, uttaler sentralstyret i Kristelig Folkepartis kvinneorganisasjon.